styczeń 2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu, stanowiącej wlasność Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego,położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego w myśl art. 31 ust.2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Allegro zaśpiewa kolędy i pastorałki

W najbliższą niedzielę, 29 stycznia, o godzinie 15.15, w kościele pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wystąpi chór mieszany Allegro pod batutą Jacka Pieczyka. Wstęp na koncert jest wolny. Szczegółowy repertuar - na plakacie, który publikujemy poniżej.
Serdecznie zapraszamy!

Rusza kwalifikacja wojskowa

Od 1 lutego do 13 marca potrwa w powiecie tarnogórskim kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską obejmie w tym roku około 815 mieszkańców naszego powiatu – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1998 roku.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

31 stycznia 2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach (III piętro) o godz. 10.00 rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2226&parcat=327&t=more&grupa=158871...

Projekty uchwał opublikowane są pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego w myśl art. 31 ust.2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekt uchwały znajdują się w załącznikach.

Zanim ankieter zapuka do drzwi…

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Katowicach, publikujemy informacje o badaniach prowadzonych obecnie na terenie województwa śląskiego:
1. Od 16 do 31 stycznia 2017 r. przeprowadzana jest ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (symbol badania AKR). Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez teleankietera z respondentem.

Zostań przedsiębiorcą – wsparcie osób niepełnosprawnych

W związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 pt. „Zostań przedsiębiorcą – wsparcie niepełnosprawnych osób z województwa śląskiego” informujemy, że Centrum Diagnostyki i Szkole ń w Nakle Śląskim jeszcze do lutego prowadzi rekrutację osób chętnych do skorzystania z udziału w realizacji tego projektu.

Celem projektu jest udzielenie jego uczestnikom:

Ogólnopolski Konkurs Poetycki

Na prośbę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów informujemy, że organizuje ona w tym roku XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Czernika, będącego patronem tej placówki.
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich piszących, bez żadnych ograniczeń. Tematyka utworów jest dowolna. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą lub dostarczenie osobiście zestawu wierszy własnego autorstwa (maszynopis/wydruk komputerowy) zawierającego maksymalnie trzy utwory w 4 egzemplarzach, oraz płyty CD z elektronicznym zapisem wierszy.

Pracodawco, jakiego pracownika poszukujesz? - wypełnij ankietę

Powiat Tarnogórski wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej zamierzają przystąpić do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego.

Spotkanie noworoczne strażaków

Strażacy z 34 działających w naszym powiecie jednostek OSP zebrali się 13 stycznia na tradycyjnym spotkaniu noworocznym. Samorząd powiatowy reprezentowali starosta tarnogórski Józef Burdziak i przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Adam Chmiel.
Spotkanie odbyło się w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym „Koral” w Miasteczku Śląskim.

Integracyjne jasełka w DPS "Przyjaźń"

11 i 12 stycznia Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" prowadzony przez Powiat Tarnogórski zorganizował "Przegląd Jasełek 2017". Swoje inscenizacje zaprezentowały dzieci z Przedszkola nr 17 "Bajkowe Wzgórze" i Przedszkola nr 20 w Tarnowskich Górach, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach oraz mieszkańcy DPS "Przyjaźń" z Tarnowskich Gór i DPS "Senior" z Rudy Śląskiej.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.

Konkurs „Zabytek Zadbany” z nowym regulaminem!

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami.
Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Centrum Usług Społecznych coraz bliżej

Jedenaście ofert wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację robót budowlanych związanych z adaptacją budynku starostwa przy ul. Sienkiewicza 16 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych.

Jasełka w "Sorbonie" połączyły pokolenia

W auli Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach wystawione zostały w tym miesiącu jasełka przygotowane przez młodzież „Tarnogórskiej Sorbony” pod kierunkiem Beaty Kucharczyk i Ewy Pisuli-Golaś. Magiczną atmosferę widowiska podkreśliła świąteczna dekoracja wykonana przez uczniów wspólnie z Anną Krawczyk.

Bezpieczne ferie zimowe

Wzorem lat ubiegłych, na terenie całego województwa śląskiego uruchomiono akcję „Bezpieczne ferie 2017”. Na potrzeby akcji wojewoda uruchomił całodobowy telefon interwencyjny o numerze (32) 20-77-077, na który można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dziale „Ważne informacje” został zamieszczony baner promujący akcję „Bezpieczne Ferie 2016”:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wd…/Bezpieczne_Ferie_2017.html

"Chemik" z czwartą złotą tarczą!

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, prowadzonym przez Powiat Tarnogórski, już po raz czwarty znalazło się w ścisłej ogólnopolskiej czołówce w rankingu „Perspektyw”.
10 stycznia 2017 r. w auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poznaliśmy najlepsze licea i technika w Polsce. Była to już XIX odsłona Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przeprowadzanego przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy". W kategorii "najlepsze technika w Polsce" oceniano ponad 2000 szkół.

Koncert kolędowy w Jordanie

Serdecznie zapraszamy dziś (12 stycznia) na koncert kolędowy "Gore gwiazda Jezusowi". Rozpocznie się on o godzinie 18.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Henryka Jordana przy ul. Gliwickiej 36 w Tarnowskich Górach.
Wystąpią: soliści - wokaliści i instrumentaliści, recytatorzy, zespoły muzyczne, zespół instrumentów dętych ODEON, zespoły wokalne PRZED-SZANSĄ, MAŁA SZANSA i SZANSA.
Wstęp wolny.

FORMA. Człowiek.Transformacja.Sztuka.Reakcja

W najbliższą niedzielę, 15 stycznia, o godzinie 17.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbędzie się wernisaż wystawy, która została zrealizowana w ramach X edycji podyplomowych studiów z Historii Sztuki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pod kierownictwem dr hab. Irmy Koziny.
Zaprezentowane zostaną prace 23 artystów, różnych pokoleń i różnych środowisk artystycznych, w tym katowickiego, krakowskiego i wrocławskiego.

Blisko nas - wystawa fotograficzna w Centrum Kultury Śląskiej

Arkadiusz Ławrywaniec (na zdjęciu) jest autorem fotografii, które od 19 stycznia do 15 lutego 2017 r. będą prezentowane na wystawie zatytułowanej "Blisko nas". Ekspozycja jest dokumentalnym zapisem życia codziennego społeczności żydowskiej skupionej wokół Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach.
Wernisaż odbędzie się 19 stycznia o godz. 18.00
W programie koncert trio klezmerskiego: DI GALITZYANER KLEZMORIM z Krakowa

Przeprowadzka wydziałów Starostwa Powiatowego

Od 13 stycznia 2017 roku komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego zlokalizowane w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 - tj. Biuro Strategii i Rozwoju, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - będą działały pod nowym adresem. Zostały one przeniesione do budynku przy ul. Opolskiej 21a w Tarnowskich Górach.

Zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Tarnowskich Górach

Od dnia 12 stycznia 2017 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Tarnowskich Górach będzie funkcjonował w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 wg. następującego harmonogramu:

poniedziałek – od godz. 8.00 do godz. 12.00,
wtorek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
środa – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
czwartek – od godz. 14.00 do godz. 18.00
piątek – od godziny 8.00-12.00

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż działki gruntu położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Nakło Śląskie, karta mapy: 2), obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 346/8 o powierzchni 0,1717 ha, oznaczoną w całości jako B – tereny mieszkaniowe, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00058530/4.

Ogłoszenie o siódmym przetargu na sprzedaż dwóch działek gruntu położonych w Łubiu przy ul. Długiej.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza siódmy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Łubiu przy ul. Długiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00062869/0, obejmujących:

1.Działkę gruntu nr 428/96 o powierzchni 3 201m2, oznaczoną w części 3 072m2 jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz części 129 m2 jako Bi – inne tereny zabudowane;

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen