kwiecień 2017

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE OGŁOSZENIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z silnymi opadami deszczu oraz występującymi w województwie przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych rzek na posterunkach wodowskazowych, Wojewoda Śląski ogłosił 28 kwietnia od godziny 9.00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie całego województwa śląskiego. Pełną treść zarządzenia publikujemy w załączniku.

CAŁODOBOWY DYŻUR POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ODBYWA SIĘ POD NUMEREM TELEFONU 32/381-25-00

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE OGŁOSZENIA POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z silnymi opadami deszczu oraz występującymi w województwie przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych rzek na posterunkach wodowskazowych, Wojewoda Śląski ogłosił 28 kwietnia od godziny 9.00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie całego województwa śląskiego. Pełną treść zarządzenia publikujemy w załączniku.

CAŁODOBOWY DYŻUR POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ODBYWA SIĘ POD NUMEREM TELEFONU 32/381-25-00

Konkurs ofert w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 208/879/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, która dostępna jest w załączniku.

Rozstrzygnięto II Powiatowy Turniej Farmaceutyczny

106 uczestników z Katowic, Chorzowa, Bytomia, Zabrza, Gliwic, Kalet, Lublińca i oczywiście z Tarnowskich Gór wzięło udział w II Powiatowym Turnieju Farmaceutycznym pod patronatem honorowym starosty Krystyny Kosmali.
Gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbyła się 25 kwietnia w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.
Nie było przegranych, ponieważ każdy z uczestników otrzymał dyplom, okolicznościową teczkę i magnesik z logo Turnieju, a zwycięzcy dodatkowo cenne nagrody rzeczowe i pięknie ilustrowane książki.

Zastrzyk finansowy dla szpitala powiatowego

W obecności starosty tarnogórskiego Krystyny Kosmali w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach odbędzie się dziś (28 kwietnia) o godzinie 12.00 podpisanie umowy pożyczki w wysokości 615 tys. 455 zł, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach reprezentowanym przez prezesa Andrzeja Pilota a Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym S.A. reprezentowanym przez prezes Izabelę Paprotną.

Rada pracuje, referendum nie będzie

Referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Tarnogórskiego nie odbędzie się. Poinformowała o tym radnych na ostatniej sesji starosta Krystyna Kosmala.
Przypomnijmy, że 30 stycznia br. do ówczesnego starosty Józefa Burdziaka (odwołanego ze stanowiska 4 kwietnia br.) złożono powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu. Inicjatorem była 17-osobowa grupa obywateli, której pełnomocnikiem był Jacek Gloc, mieszkaniec Tarnowskich Gór.

„Orzeł i Róża” dla profesora Miodka

Profesor Jan Miodek - wybitny językoznawca, propagator poprawnej polszczyzny, gwary śląskiej oraz śląskich wartości i tradycji otrzyma w tym roku nagrodę „Orła i Róży”. Uchwałę w tej sprawie podjęła na ostatniej sesji Rada Powiatu Tarnogórskiego.

Sejmowa deklaracja wsparcia dla Tarnowskich Gór w sprawie UNESCO

Starosta tarnogórski Krystyna Kosmala uczestniczyła wczoraj (26 kwietnia) w wyjazdowym posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, które odbyło się w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza. Pani starosta podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad wpisem tarnogórskich obiektów pogórniczych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. - Nie szczędźmy wysiłku, byśmy mogli w lipcu świętować ten wpis, przyjedźcie do nas, uczcimy to razem - zwróciła się do posłów.

Miasteczko świętowało rocznicę otrzymania praw miejskich

- Z okazji 456. rocznicy nadania praw miejskich Miasteczku Śląskiemu proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku dla mieszkańców i samorządu lokalnego – powiedziała starosta Krystyna Kosmala na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, która odbyła się 24 kwietnia.

V Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Zachęcamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V Powiatowym Konkursie Ekologicznym, odbywającym się pod honorowym patronatem starosty tarnogórskiego Krystyny Kosmali.
Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Andrzej Pilot - prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Od bierności do aktywności

Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Od bierności do aktywności". Zapisy trwają jeszcze tylko do piątku, 28 kwietnia 2017 roku.

Eko-Wyprawa Powiatowej Reprezentacji Młodzieży

19 kwietnia 2017 roku 44-osobowa grupa uczniów z Powiatowej Reprezentacji Młodzieży Powiatu Tarnogórskiego pod opieką Zofii Taborowskiej z I LO im.

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Zbrosławice.

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Zbrosławice.

Artystyczna pasja łączy pokolenia

W okresie przedświątecznym wolontariusze z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu odwiedzili zaprzyjaźniony Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach i wspólnie z seniorami wykonywali ozdoby świąteczne.

Powiatowi Mistrzowie SUDOKU

Znamy już uczniów, którzy w tym roku zdobyli zaszczytny tytuł „Mistrza SUDOKU Powiatu Tarnogórskiego 2017 roku”. Są to: w grupie gimnazjalistów Marta Szucmajer z Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu a w grupie szkół ponadgimnazjalnych Marta Kluba z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach.
Odpowiednio II i III miejsca w II Powiatowym Konkursie Matematycznym SUDOKU zajęli:

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

W dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Porządek obrad publikujemy pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2226&parcat=327&t=more&grupa=158f5e...

Projekty uchwał do pobrania znajdują się pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kolejowej i Grodzkiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kolejowej i Grodzkiej (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Tarnowskie Góry, karta mapy: 1), obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 4590/181 o powierzchni 0,6575 ha, oznaczoną w części 0,6388 ha jako Tr - tereny różne oraz w części 0,0187 ha jako dr - drogi, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00039524/0.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 18 kwietnia 2017 roku do 8 maja 2017 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej, obejmującej działki gruntu zapisane w:

Podział kompetencji w nowym Zarządzie Powiatu

Starosta Krystyna Kosmala wydała wczoraj (13 kwietnia) zarządzenie, w którym dokonuje podziału kompetencji pomiędzy osobami z zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Pełnią one nadzór nad działaniem następujących komórek organizacyjnych Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych:

Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala:

Najserdeczniejsze życzenia świąteczne od samorządu powiatowego dla wszystkich mieszkańców powiatu tarnogórskiego

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
życzą Państwu:

Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala,
Wicestarosta Stanisław Torbus,
Członkowie Zarządu Powiatu: Adam Baron, Krzystof Łoziński i Stanisław Wieczorek,
a także Przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel wraz z radnymi

Wyznaczono pierwsze drogi do remontu

Dzisiaj (13 kwietnia) na polecenie starosty Krystyny Kosmali odbyły się oględziny dróg powiatowych pod kątem kolejności ich remontowania.
W oględzinach wzięli udział, oprócz starosty, także członkowie Zarządu Powiatu Adam Baron i Krzysztof Łoziński oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Gabriel Przykuta.

Zmiana godzin pracy biblioteki

Informujemy, że w Wielki Piątek Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach czynna będzie do godziny 16.00 a w Wielką Sobotę będzie nieczynnna.

Uwaga, ptasia grypa!

W związku z występowaniem kolejnych ognisk ptasiej grypy w Polsce, przekazujemy wszystkim hodowcom drobiu do wiadomości i stosowania Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Treść zarządzenia publikujemy w załączniku.

Życzenia wielkanocne przy świątecznym śniadaniu

- Ponieważ Święta Wielkanocne kojarzą się z nadzieją, życzę Państwu niegasnącej nadziei, nie tylko podczas tych świąt, ale i na co dzień – powiedziała starosta Krystyna Kosmala, składając życzenia uczestnikom uroczystego wielkanocnego śniadania, którzy spotkali się dziś (12 kwietnia) w sali bankietowej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach.

Wielka Gala Konkursowa w „Chemiku”

Wczoraj (11 kwietnia) w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich odbyła się gala wręczenia nagród w konkursach o zasięgu powiatowym i regionalnym organizowanych przez szkołę. Samorząd powiatowy reprezentowali: Adam Baron - członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego i Elżbieta Susek - naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.
Gości przywitała Katarzyna Wojtal - dyrektor "Chemika".
Nagrody uroczyście wręczono uczniom rywalizującym w następujących konkursach:

Adam Michnik w pałacu w Rybnej

Gościem kolejnego spotkania Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku” będzie Adam Michnik. Na rozmowę z Nim zapraszamy 20 kwietnia (czwartek) na godz. 19 do Pałacu w Rybnej. Spotkanie poprowadzi Kamil Łysik, który tak charakteryzuje swojego gościa:

Powiatowy Festiwal Artystyczny w "Jordanie"

Serdecznie zapraszamy amatorskie zespoły taneczne, teatralne i muzyczne działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowo-wychowawczych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Powiatowego Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży. Przesłuchania odbędą się 27 kwietnia (czwartek) w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Henryka Jordana przy ul. Gliwickiej 36 w Tarnowskich Górach.
Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia. Karty należy składać w PMDK w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 36.

Karol Musioł - "złoty chemik"

Pierwszy Regionalny Konkurs "Między Nami Chemikami", zorganizowany przez Wydział Chemii i Ochrony Środowiska Bielskiej Szkoły Przemysłowej, odbył się 7 kwietnia w Bielsku-Białej. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa śląskiego. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej - polegającej na rozwiązywaniu zadań o tematyce związanej z zagadnieniami z chemii oraz laboratoryjnej - podczas której zadaniem uczestników było oznaczenie zawartości kwasu askorbowego w otrzymanej próbce witaminy C.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ptasiej grypy

W załączeniu publikujemy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Mała matura w Tarnowskich Górach

Znamy już zdobywców zaszczytnego tytułu "Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2017 roku". Są nimi Wojciech Meiser i Tomasz Binkowski z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Jakub Rusinek z II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach - zwycięzcy IV Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mała matura w Tarnowskich Górach 2017”.

Hołd dla ofiar tragedii smoleńskiej

W siódmą rocznicę tragedii smoleńskiej, 10 kwietnia o godz. 8.41 przedstawiciele tarnogórskiego samorządu powiatowego oddali hołd ofiarom pamiętnej katastrofy prezydenckiego TU-154.

1679 ofert zatrudnienia na Targach Pracy

45 wystawców - pracodawcy, urzędy pracy, agencje zatrudnienia, ochotnicze hufce pracy - przedstawiły bezrobotnym 1679 ofert zatrudnienia podczas tegorocznych Targów Pracy. Honorowy patronat nad targami sprawowała starosta Krystyna Kosmala, która otwierając je wraz z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Ewą Brachaczek , powiedziała m.in.: - Życzę wszystkim Państwu, aby każdy znalazł to, co po co tutaj przyszedł: bezrobotni źródło utrzymania, a pracodawcy dobrych pracowników.

Wiosenne ASPiracje w CKŚ: Adam Romaniuk

W ramach cyklu "Wiosenne ASPiracje" – prezentacja twórczości wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – od 8 kwietnia do 31 maja 2017 r. swoje prace wystawia prof. Adam Romaniuk, który uprawia grafikę warsztatową (litografia, serigrafia), grafikę komputerową, malarstwo, plakat, ponadto zajmuje się projektowaniem graficznym i grafiką książkową. Wystawa nosi tytuł "Powidoki znaku" i obejmuje wyselekcjonowany zbiór prac z ostatnich 15 lat. Wszystkie dzieła zrealizowane są w technice druku cyfrowego.

Rozmowy o Grekach w Polsce

Wielu ciekawych rzeczy o emigrantach greckich w Polsce można się było dowiedzieć na spotkaniu z prof. Ewdoksią Papuci-Władyką, które odbyło się 7 kwietnia 2017 r. w ramach projektu Minority Report w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. W spotkaniu uczestniczyło także kilka innych osób narodowości greckiej. Zasadnicze tematy rozmowy, prowadzonej przez Kamila Łysika, obracały się wokół przyczyn emigracji Greków do Polski, ich aklimatyzacji w nowych warunkach, powrotów do ojczyzny i… powrotów do Polski.

TG Stacja informuje o zmianach w powiecie

We wczorajszych Informacjach 7 Dni - materiał o odwołaniu Józefa Burdziaka ze stanowiska starosty, wyborze Krystyny Kosmali na nowego starostę i o pozostałych zmianach w powiatowym samorządzie: http://tgstacja.pl/video/informacje-7-dni-06-04-2017

Zapraszamy na Targi Pracy do TCK

Wzorem lat ubiegłych Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach organizuje Targi Pracy. Zapraszamy dziś (7 kwietnia) w godzinach od 10.00 do 12.00 do Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach.
Targi są okazją do promocji firm w środowisku zawodowym. Dają możliwość przedstawienia oferty potencjalnym pracownikom. Stwarzają również okazję do budowania i wzmacniania wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy. Dla osób poszukujących pracy to okazja do zapoznania się z oczekiwaniami i wymogami pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Targi Edukacyjne 2017

Wczoraj i dziś (5 i 6 kwietnia 2017 r.) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbywały się Targi Edukacyjne zorganizowane przez Starostwo Powiatowe. Wczoraj (5 kwietnia) targi odwiedziła komisja oceniająca pomysłowość i walory informacyjne poszczególnych stoisk wystawowych, przygotowanych przez szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat.

Minority Report - Grecy

7 kwietnia (piątek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbędzie się pierwsze w 2017 r. spotkanie z cyklu Minority Report, które poprowadzi Kamil Łysik. Spotkanie będzie poświęcone mniejszości greckiej, a gościem będzie Ewdoksia Papuci-Władyka, prezes Stowarzyszenia Greków w Krakowie, profesor archeologii UJ.

Pomagają dzieciom w trudnej sytuacji

238 dzieci w naszym powiecie przebywa w rodzinach zastępczych. Większość dlatego, że naturalni rodzice nie poradzili sobie z wychowaniem i stworzeniem im odpowiednich warunków – najczęściej z powodu uzależnienia od alkoholu. Założeniem jest, że rodzice zastępczy mają pozwolić dziecku na optymalny rozwój i powrót do domu, gdy problemy naturalnych rodziców zostaną rozwiązane.

PIT-OP formularz dla emerytów, którzy chcą przekazać jeden procent podatku

Od niedawna emeryci i renciści, którzy nie rozliczają się samodzielnie z urzędem skarbowym, mogą w prosty sposób przekazać 1 proc. swojego podatku organizacji pożytku publicznego. Dotychczas osoby, za które zeznanie PIT składał Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie miały takiej możliwości. Od 15 marca mogą to zrobić składając oświadczenie o przekazaniu 1 procenta na formularzu PIT – OP. Zawiera on zaledwie cztery rubryki. Trzeba podać adres urzędu skarbowego, do którego jest kierowany. Poza tym: imię, nazwisko, datę urodzenia i numer KRS organizacji, której chce się przekazać 1 proc. podatku.

Nowy starosta, nowy zarząd

Dziś (4.04.2017 r.) Rada Powiatu Tarnogórskiego odwołała Józefa Burdziaka ze stanowiska starosty. Za odwołaniem głosowało 24 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Nowym starostą została Krystyna Kosmala. Poparło ją 23 radnych, 1 osoba głosowała przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.
Wicestarostą został Stanisław Torbus. Jego kandydaturę poparło 21 radnych, 3 było przeciwnych, głosów wstrzymujących się nie było.

Orzeł i Róża dla profesora Jana Miodka

Profesor Jan Miodek - najsłynniejszy chyba w Polsce i poza jej granicami tarnogórzanin, wybitny językoznawca, propagator poprawnej polszczyzny, gwary śląskiej oraz śląskich wartości i tradycji – zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Tarnogórskiego jako tegoroczny kandydat do nagrody „Orła i Róży”, która przyznawana jest osobom najbardziej zasłużonym dla Powiatu Tarnogórskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Uchwała nr 204/859/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rozstrzygnięcie konkursu z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 204/858/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Szkoły powiatowe zapraszają gimnazjalistów na dni otwarte

To będzie ważny tydzień dla powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, które myślą już o naborze do pierwszych klas w nowym roku szkolnym. Większość swoją ofertę zaprezentuje na Targach Edukacyjnych oraz podczas dni otwartych. Ich programy są podobne: zwiedzanie szkoły, prezentacje pracowni, możliwość porozmawiania z uczniami i nauczycielami, często słodki poczęstunek.

Mistrzyni olimpijska z Radzionkowa

Daria Jasińska - uczennica Zespołu Szkół w Radzionkowie i zawodniczka Klubu Olimpiad Specjalnych „SOKOŁY” w Miedarach - zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów na rakietach śnieżnych podczas XI Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Igrzyska rozegrane zostały w Ramsau w Austrii od 14 do 25 marca 2017 roku.

Laureaci "Srebrnej czcionki" w Telewizji Katowice

Czterdziestoosobowa grupa laureatów Tarnogórskiego Konkursu Dziennikarskiego "Srebrna czcionka 2017" wybrała się w nagrodę na wycieczkę do Telewizji Katowice. Koszty wyjazdu do TVP3 dofinansowało Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Dzięki tej nagrodzie-wycieczce młodzi redaktorzy najlepszych w powiecie tarnogórskim szkolnych gazet zwiedzili studia i budynek TVP w Katowicach. Mogli poznać wiele ciekawych pomieszczeń, dotknąć tajemniczych telewizyjnych urządzeń do realizacji programów,a nawet „pobawić” się kamerami.

Zapraszamy gimnazjalistów na Targi Edukacyjne

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach organizuje w dniach 5 i 6 kwietnia br. Targi Edukacyjne, w których swoją ofertę edukacyjną przedstawią szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tarnogórskiego.

Konkurs KRUS-u dla dziennikarzy

„W rolnictwie można pracować bezpieczniej" - pod takim hasłem rozpoczęła się kolejna edycja konkursu organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu opublikują w 2017 roku materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach
i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Na laureatów czekają nagrody finansowe.

Nowy dyrektor „gastronomika”

Starosta tarnogórski Józef Burdziak, wykonując uchwałę Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku, powierzył Tomaszowi Respondkowi stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach. Nowy dyrektor „gastronomika” objął swoje stanowisko 1 kwietnia 2017 roku.
Równocześnie starosta podziękował za dotychczasową współpracę Wiesławie Paduch, która dotychczas pełniła obowiązki dyrektora ZSG-H.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen