październik 2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 1741/23 w Radzionkowie

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działkę gruntu nr 1741/23 położoną w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego.

Dokument został opublikowany w formacie pdf i stanowi załącznik do niniejszej treści.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - punkt w Tworogu

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Tworogu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - punkt w Kaletach

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaletach.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - punkt w Świerklańcu

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świerklańcu.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego,
w drodze zamiany.

Treść wykazu w załączniku.

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem części korytarza o powierzchni 1m2 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się w załączniku.

Będzie lądowisko w szpitalu!

W styczniu bieżącego roku Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach złożył wniosek w Konkursie organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Działania 9.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii. Wniosek dotyczył dostosowania do obowiązujących przepisów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym: przebudowę i modernizację pomieszczeń Oddziału, jego doposażenie w aparaturę medyczną oraz budowę lądowiska dla helikopterów.

I Tarnogórska Konferencja Antysmogowa

I Tarnogórska Konferencja Antysmogowa "Wysoka świadomość ≠ Niska emisja", odbyła się 26 października br. w Tarnogórskim Centrum Kultury. Celem konferencji było propagowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń jakie wiążą się z tzw. niską emisją, promowanie rozwiązań, które mają ograniczyć występowanie smogu na terenie powiatu tarnogórskiego oraz śląska, a także uzyskanie informacji dotyczącej możliwości pozyskania środków na finansowanie zadań związanych z ograniczaniem niskiej emisji. Smog to problem, który dotyczy wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.

TWÓRCY KULTURY ŚLĄSKIEJ V

3 listopada 2017 r. o godz. 19.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbędzie się promocja kalendarza Twórcy Kultury Śląskiej 2018, czemu towarzyszyć będzie wystawa portretów fotograficznych bohaterów kalendarza (autorami zdjęć są Krzysztof Miller i Marek Wesołowski).

Uroczyste pożegnanie emerytów

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego (24 października) miało miejsce uroczyste pożegnanie Eleonory Koniecznej i Edgara Bronickiego, długoletnich pracowników Starostwa Powiatowego odchodzących na zasłużoną emeryturę. Podziękowania za wytrwałą służbę, za cierpliwość, wyrozumiałość i za nieoceniony wkład w rozwój Starostwa oraz życzenia zasłużonego wypoczynku i realizacji marzeń złożyli emerytom starosta Krystyna Kosmala oraz przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel.

Światowy Dzień Seniora

Światowy Dzień Seniora świętowali 24 października w Domu Kultury „Jubilat” w Tarnowskich Górach członkowie koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na osiedlu „Przyjaźń”. Uroczystość połączona była z wyborami zarządu oraz przewodniczącego Koła Nr 8 Oddziału Miejskiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tarnowskich Górach. Przewodniczącym na kolejną kadencję został wybrany Henryk Bula.

Akcja zima 2017/2018

Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące czynności koniecznych do podjęcia w związku z przygotowaniem do okresu zimowego 2017/2018. Wszystkie szczegóły publikujemy w załączniku.

I Tarnogórska Konferencja Antysmogowa "Wysoka świadomość ≠ Niska emisja"

Zapraszamy do udziału w I Tarnogórskiej Konferencji Antysmogowej "Wysoka świadomość ≠ Niska emisja", która odbędzie się 26 października 2017 r. o godzinie 12.00 w Tarnogórskim Centrum Kultury. Celem konferencji jest propagowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń jakie wiążą się z tzw. niską emisją, promowanie rozwiązań, które mają ograniczyć występowanie smogu na terenie powiatu tarnogórskiego oraz śląska, a także uzyskanie informacji dotyczącej możliwości pozyskania środków na finansowanie zadań związanych z ograniczaniem niskiej emisji. Partnerem wydarzenia jest Powiat Tarnogórski.

Ogłoszenie o naborze w PZON

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zatrudni na umowę zlecenia lub na umowę o świadczenie usług LEKARZA PSYCHIATRĘ w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach w charakterze przewodniczącego składu orzekającego.

Wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 ze zm.):

  • wykształcenie wyższe medyczne,
  • prawo wykonywania zawodu lekarza,

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wydał plakat informujący o bezpłatnym numerze pod którym od 1 listopada br można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego oraz o numerach telefonów alarmowych.

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzan...

XVI Sympozjum Tarnogórskie

„Polityka: od Niccolo Machiavellego do Jana Pawła II” to tytuł XVI już Sympozjum Tarnogórskiego. Sympozjum rozpoczęła msza św. w kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Wykład inauguracyjny pt. "Wyzwolenie człowieka i narodu w życiu i działalności Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego wygłosił ks. bp dr Adam Wodarczyk. XVI Sympozjum Tarnogórskie zakończy się 23 października wykładem prof. Wojciecha Świątkiewicza w Tarnogórskim Centrum Kultury.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Kolejówce

Dziś w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach odbyła się uroczysta akademia, na której uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Była ona połączona z obchodami jedenastej rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II. Oprócz uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w jubileuszu udział wzięli przedstawiciele powiatu, służb mundurowych oraz Sejmu RP. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnili uczniowie Kolejówki.

PROGRAM EDUKACYJNY„ŚWIADOMY PACJENT”

W czerwcu 2017 r. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach przystąpił do realizacji Programu „Świadomy pacjent”, który skierowany jest do pacjentów szpitala oraz społeczności lokalnej - mieszkańców powiatu tarnogórskiego, współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.

Termomodernizacja Sempy

grafika

Nagrody w konkursie „LOGO – Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”

Wicestarosta Stanisław Torbus oraz Gabriela Kowalska przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wręczyli nagrody w konkursie „LOGO – Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”. Uroczystość odbyła się 16 października w pałacu w Nakle Śląskim podczas obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Główną nagrodę, bon o wartości 500 zł do sklepu EMPIK odebrała Aleksandra Zagórska uczennica Zespołu Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

W dniu 24 października (wtorek) o godzinie 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Szczegółowy porządek obrad publikujemy pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2226&parcat=327&t=more&grupa=159e60...
Projekty uchwał znajdują się pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

Ogłoszenie o naborze

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zatrudni na umowę zlecenie lub na umowę o świadczenie usług LEKARZA ORTOPEDĘ w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach w charakterze przewodniczącego składu orzekającego.

Wymogi kwalifikacyjne jakie powinien spełniać lekarz określa §21 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015r.poz. 1110 tekst jednolity ze zm.):

  • wykształcenie wyższe medyczne,

Powiatowy Dzień Edukacji

Były życzenia i gratulacje dla tych, którzy osiągnęli wyższy stopień awansu zawodowego, nagrody starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Tak w pałacu w Nakle Śląskim 16 października świętowano uroczyście Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Szanowni Państwo, życzę Wam aby Wasza praca przynosiła jeszcze lepsze efekty i satysfakcję. Niech się spełnią Wasze marzenia osobiste i zawodowe. Życzę zadowolenia z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Profilaktyka raka jelita grubego w WSP S.A.

W dniach 1 września 2017 roku - 31 września 2018 roku w Pracowni Endoskopowej Szpitala Hagera, ul. Pyskowicka 47-51 jest realizowany Program Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego zatytułowany Profilaktyka raka jelita grubego to w Tarnowskich Górach nic strasznego.

Program skierowany jest dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego i Piekar Śląskich.

Badanie jest bezpłatne!

Do badań kwalifikują się:

  • wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty serdeczne podziękowania za wychowawczy trud oraz poświęcenie i serce wkładane w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. To dzięki Państwa zaangażowaniu, wiedzy, umiejętnościom i poświęceniu dzieci i młodzież osiągają liczne sukcesy, a także dzielnie stawiają czoło pojawiającym się na ich drodze życiowej wyzwaniom. Życzymy Państwu, by Wasze powołanie było stałym źródłem satysfakcji i zadowolenia. Niech zawsze towarzyszy Wam wdzięczność i pamięć wychowanków i rodziców.

Program „Klub”

Stowarzyszenie Szachowe "Strzybniczanka" Tarnowskie Góry oraz Uczniowski Klub Sportowy "G4" Tarnowskie Góry otrzymały dofinansowanie w ramach Programu „Klub”. Środki finansowe jakie pozyskały oba kluby na wsparcie "młodych talentów" sportowych w powiecie tarnogórskim to 10 000 zł. Był to już drugi nabór wniosków do Programu. W pierwszym naborze w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży dofinansowanie w kwocie 10 000 zł.

Raport z remontu Centrum Usług Społecznych

Każdy kolejny tydzień przynosi widoczne efekty remontu budynku przyszłego Centrum Usług Społecznych przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach. Pół roku od rozpoczęcia realizacji inwestycji, zaawansowanie robót przekroczyło „półmetek”. Do tej pory m.in. wymieniono dach i wzmocniono jego konstrukcję, wstawiono nowe okna oraz wybudowano szyb windy. W chwili obecnej przeprowadzana jest termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku.

XVI Sympozjum Tarnogórskie

„Polityka: od Niccolo Machiavellego do Jana Pawła II” to tytuł XVI już Sympozjum Tarnogórskiego. Sympozjum odbędzie się w dniach 21 i 23 października br. Wykłady w dniu 21 października wygłoszą: ks. bp dr Adam Wodarczyk, prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Grzegorz Kucharczyk oraz prof. Zbigniew Pańpuch. Wydarzenie odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach. Natomiast 23 października zapraszamy na wykład prof. Wojciecha Świątkiewicza do Tarnogórskiego Centrum Kultury. Współorganizatorem seminarium jest Powiat Tarnogórski. Szczegóły na plakacie.

Zgłoś projekt do budżetu partycypacyjnego!

Do 27 października można składać propozycje w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego w 2018 roku. Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia, których pomysłodawcami są mieszkańcy powiatu wynosi 250 000 zł. Przedstawione projekty muszą dotyczyć zadań powiatu i ich realizacja musi dotyczyć terenu powiatu tarnogórskiego.

Kto może zgłosić projekt?

  • każdy mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, który ukończył lub ukończy w 2017 roku 18 lat,

Nowa pracownia w Chemiku

6 października br. Katarzyna Wojtal dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Andrzej Pilot prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otworzyli Zieloną Pracownię "Biochemik". Pierwszą lekcję dla uczniów klasy III Technikum Analitycznego przeprowadziła Anna Golek - nauczyciel przedmiotów zawodowych. To wielka radość otwierać nową pracownię, tak wyposażoną - powiedziała dyrektor Wojtal. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele "Chemika".

Spotkanie z Janem Melą w Chemiku

4 października 2017 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach na zaproszenie nauczyciela zawodu Jakuba Krawczaka odbyło się spotkanie z Janem Melą Prezesem Fundacji 'Poza Horyzonty" i znanym podróżnikiem oraz Weroniką Gurdek pracującej w Fundacji. Spotkanie z Jaśkiem Melą było wyjątkową lekcją dla nas wszystkich. To człowiek, który pokazał, że jesteśmy wstanie pokonać własne słabości, jeżeli tylko uwierzymy, że jest to możliwe. Człowiek pełen ciepła, humoru i dystansu do samego siebie i do świata.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Miasteczku Śląskim przy ulicy Cynkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2277/408 obręb Miasteczko Śląskie.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu

Uwaga na silny wiatr! Wydano ostrzeżenie dla Śląska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie o silnym wietrze dla całego województwa śląskiego. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 55 km/h z porywami do 100 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 17.00 5 października br. do godz. 2.00 6 października br.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach domaga się uwolnienia biznesu!

Ruszyła rejestracja uczestników VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach!

W październiku (18-20) po raz siódmy przedstawiciele nauki, biznesu i samorządu spotkają się w stolicy Śląska podczas największego w Europie wydarzenia poświęconego firmom sektora MŚP. Trzydniowy cykl debat, spotkań, warsztatów i wydarzeń towarzyszących jak co roku przyciąga do Katowic tysiące gości z całej Polski, Europy i z dalszych zakątków świata.

Tegoroczne wyzwanie: uwolnić biznes!

Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja

Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Termin naboru został ustalony na okres od 25 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

25 lat Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”

Jubileusz 25-lecia istnienia obchodził 3 października Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, odprawionej w intencji mieszkańców, pracowników i emerytów. Po mszy śwętej Izabela Szeliga dyrektor DPS-u podziękowała pracownikom i sponsorom, którzy angażują się w działania DPS-u za pomoc i wsparcie. Do podziękowań przyłączyli się wicestarosta Stanisław Torbus oraz przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel.

Jubileusz 50 - lecia istnienia Technikum Chemicznego

Dnia 30 września 2017 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących obchodziliśmy Jubileusz 50 - lecia istnienia Technikum Chemicznego i 25 - istnienia lII Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji żywych i zmarłych pracowników i absolwentów naszej szkoły. Mszę świętą odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił absolwent Technikum Chemicznego ks. Tomasz Chalimoniuk-Ławryńczyk.

„IV Szlachecki weekend” w Nakle Śląskim

Tegoroczna, IV już edycja „Szlacheckiego weekendu”, która odbyła się w dniach 23 i 24 września 2017 r., miała zgodnie z tradycyjną formułą bogaty program o charakterze muzycznym, historyczno-edukacyjnym oraz sportowym. I wszystko oczywiście nawiązywało do „śląskiej szlachty”. Pierwszym punktem programu był koncert w wykonaniu przedstawicieli rodu von Wrochem, który słynie nie tylko z talentów muzycznych, ale i z tego, że to praktycznie dzięki niemu powstały 500 lat temu Tarnowskie Góry.

„Gaudeamus Igitur” dojrzałych studentów

Uroczyste „Gaudeamus Igitur” rozbrzmiało wczoraj w murach kompleksu zamkowego w Starych Tarnowicach, gdzie Tarnogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował jedenasty już rok akademicki. Najlepsze życzenia dla wszystkich studentów na ręce prezes stowarzyszenia – Magdaleny Latacz złożył wicestarosta Stanisław Torbus, a także władze miasta, parlamentarzyści, radni oraz liczni sympatycy. Pierwszy wykład poświęcony historii parafii ewangelickiej w Tarnowskich Górach wygłosili wspólnie proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tarnowskich Górach - ks.

Europejski Kongres MŚP odpowie przedsiębiorcom

Jak zwiększyć zyski? Gdzie i kiedy promować swoją działalność? W jaki sposób zabezpieczyć interesy firmy? Jak współpracować z samorządem? Tego wszystkiego dowiedzą się uczestnicy Europejskiego Kongresu MŚP! Zamiast nadęcia i górnolotnych słów czeka na nich rzetelna i praktyczna wiedza, którą będą mogli przekuć w biznesowy sukces!

Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 29.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 29.

Nocne Zwiedzanie Zamku z Duchami

Fundacja Kompleks Zamkowy zaprasza na Nocne Zwiedzanie Zamku z Duchami. W sobotę 28 października 2017 roku, gdy słońce zacznie chylić się ku zachodowi, w zamkowych komnatach zaczną dziać się dziwne i tajemnicze rzeczy…
Jak co roku o tej porze zamek zmieni swe oblicze, przestając być przestrzenią muzealną, w zamian pozwalając przeżyć niezwykłą przygodę. Ze swego snu zbudzą się potwory, wiedźmy, a nawet wampiry, z zaświatów przybędą duchy, by w tą jedną noc w roku opowiedzieć odwiedzającym swoją niezwykłą historię i zaprosić ich do wspólnej zabawy.

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w powiecie tarnogórskim to temat konferencji prasowej, która odbyła się 27 września br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Przypominamy, że 1 października 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadzane zmiany korespondują z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tzw.

III Tarnogórski Rajd Pieszo- Rowerowy

27 września 2017 r. odbył się III Tarnogórski Rajd Pieszo- Rowerowy dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka – Wychowawczego. Uczestnicy rajdu zostali podzieleni na dwie grupy: pieszą i rowerową. Wszyscy otrzymali mapę naszego miasta i okolicy z wyznaczonym przebiegiem trasy i zaznaczonymi punktami. Zadaniem dzieci podczas postoju w danym punkcie było wykonanie konkretnej czynności według instrukcji zawartej w kopercie, np. zadania w formie rebusów, quizów czy krzyżówek, mających na celu przybliżenie historii miasta Tarnowskie Góry i wydarzeń z nim związanych.

Wycieczka z partnerskiego powiatu Erlangen - Höchstadt

O kierunkach dalszej współpracy, nowych celach i wyzwaniach dyskutowano podczas spotkania z niemiecką delegacją z partnerskiego powiatu Erlangen - Höchstadt w restauracji Arachid w Orzechu. Jak co roku goście z Niemiec odwiedzili nasz powiat przy okazji tzw. Bürgerreise, czyli podróży mieszkańców z powiatu Erlangen - Höchstadt do Polski. To już dziewiąta tego typu wycieczka do naszego kraju. Tym razem 30 - osobowa grupa z Frankonii odwiedziła m.in.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen