listopad 2017

Uwaga na intensywne opady śniegu i oblodzenia!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że dziś do godz. 22.00, na terenie powiatu tarnogórskiego, przewidywane są intensywne opady śniegu. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 12 cm. Meteorolodzy ostrzegają również, że dzisiaj w nocy oraz nad ranem temperatura może spaść do –1C, co będzie powodować oblodzenia. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach!

Program „Świadomy pacjent”

Serdecznie zapraszamy na wykład, który odbędzie się 5 grudnia o godzinie 15.00 w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach (szkoła rodzenia) w ramach programu „Świadomy pacjent”.

W czerwcu 2017 r. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach przystąpił do realizacji Programu „Świadomy pacjent”, który skierowany jest do pacjentów szpitala oraz społeczności lokalnej – mieszkańców powiatu tarnogórskiego. Program współfinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.

Uwaga na intensywne opady śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od godz. 02:00 do godz. 22.00 w czwartek, 30 listopada przewiduje się intensywne opady śniegu, zwłaszcza w nocy. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 12 cm.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach z certyfikatem „Bądź przyjazny”

Dzisiaj, w trakcie sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, Ewa Brachaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ilona Koptyńska, wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wręczyły na ręce burmistrza Arkadiusza Czecha i sekretarz Aleksandry Gajdy certyfikat „Bądź przyjazny”. Tym samym Urząd Miejski w Tarnowskich Górach dołączył do grona instytucji dbających o to, aby niepełnosprawni czuli się dobrze w przestrzeni publicznej.

Tarnogórskie szkoły zabiegają o uczniów w Ożarowicach

W środę, 22 listopada na spotkaniu w Szkole Podstawowej w Ożarowicach tarnogórskie szkoły ponadgimnazjalne zaprezentowały uczniom i ich rodzicom swoje oferty edukacyjne. Wśród szkół znalazły się: Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach i Zespół Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach. W spotkaniu udział wzięli między innymi starosta Krystyna Kosmala i Ireneusz Popiół – Prezes Zarządu Chemet S.A.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów do PRDPP

Ze względu na duże zainteresowanie związane z utworzeniem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz problemami wynikającymi z dostarczeniem korespondencji termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów do PRDPP zostaje wydłużony do dnia 1.12.2017r.

Dodatkowo informujemy, że wybór członków PRDPP reprezentujących organizacje nastąpi na zebraniu delegatów, które odbędzie się 11.12.2017 roku o godzinie 15:30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przy ul. Karłuszowiec 5, III piętro.

Ważne: do dnia 29 listopada br. szkoły mogą składać wnioski na wyposażenie szkół w gabinety profilaktyki zdrowotnej.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach uprzejmie informuję, że w dniu 15 listopada 2017 roku Senat RP podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, która w art. 16 c przewiduje utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).

IX Wojewódzki Konkurs "Bezpieczna Praca w Rolnictwie"

Uczniowie szkół o profilu rolniczym zmierzyli się w piątek, 24 listopada w finale IX Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczna Praca w Rolnictwie" organizowanym przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej.

Ogłoszenie zostało opublikowane w formacie pdf i stanowi załącznik do niniejszej treści.

Dokument utworzono - Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

I Jesienna Olimpiada Sportowa Szkół Specjalnych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach zorganizował wielkie sportowe święto osób niepełnosprawnych - I Jesienną Olimpiadę Sportową Szkół Specjalnych, w której udział wzięło 6 drużyn z 6 miast: Tarnowskich Gór, Radzionkowa, Chorzowa, Bytomia, Piekar Śląskich i Nakła Śląskiego. Impreza odbyła się 23 listopada w Hali Sportowej w Tarnowskich Górach.

"Koszarowiec" na sprzedaż!

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłosił pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 29.

Cena wywoławcza 1 950 000 zł. Sprzedaż zabudowanej działki zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT.

Sprzęt dla Pododdziału Udarowego w WSP S.A.

- Szpital to nasze wspólne dobro, o które należy dbać - mówiła wczoraj starosta Krystyna Kosmala podczas uroczystego przekazanie sprzętu dla powstającego Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym WSP S.A. w Tarnowskich Górach. Wspólnie Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach i wszystkie gminy powiatu tarnogórskiego przekazały na ten cel 200 017,80 zł. Kwota wystarczyła na zakup 4 kardiomonitorów oraz aparatu usg.

Powiat Tarnogórski pozyskał środki na gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Zgodnie ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej Wojewoda Śląski na wniosek Powiatu Tarnogórskiego złożonego w dniu 2 października br., przekazał dotację na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w art. 103 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949).

Test syren - 28 listopada

28 listopada 2017 r. pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Celem treningu jest przetestowanie działania systemu syren alarmowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych działań.

Warsztaty typograficzne Powiatowej Reprezentacji Młodzieży

W poniedziałek, 20 listopada młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnogórskiego miała okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach typograficznych zorganizowanych w ramach prac Powiatowej Reprezentacji Młodzieży. Organizatorem warsztatów był Zespół Szkół Artystyczno –Projektowych. Zebrana młodzież i opiekunowie wysłuchali wykładu Katarzyny Kroczek – Wasińskiej z podstaw typografii, a uczeń klasy II Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych zaprezentował zasady tworzenia druku 3D.

Dzień Pracownika Socjalnego w DPS „Przyjaźń”

21 listopada w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego. Program artystyczny na tę szczególną okazję przygotowali podopieczni DPS-u. Życzenia pracownikom Domu Pomocy Społecznej oraz jego mieszkańcom złożyła: starosta Krystyna Kosmala i Izabela Szeliga – dyrektor DPS „Przyjaźń”. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”, serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

W dniu 28 listopada (wtorek) o godzinie 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Szczegółowy porządek obrad publikujemy pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2226&parcat=327&t=more&grupa=15a141...
Projekty uchwał znajdują się pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w TCK

Dzisiaj, 21 listopada wicestarosta Stanisław Torbus, Ewa Brachaczek dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ilona Koptyńska i Gabriela Kowalska z Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych otworzyli Tarnogórskie Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. W Forum, które odbywało się w Tarnogórskim Centrum Kultury uczestniczyli również przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i eksperci zajmujący się na co dzień pracą na rzecz tego środowiska.

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom socjalnym placówek Powiatu Tarnogórskiego składamy serdeczne życzenia. Dziękujemy za wysiłek i poświęcenie wkładane w pomoc osobom potrzebującym oraz profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Praca socjalna to praca niezwykle trudna i odpowiedzialna, do której potrzeba ludzi niezwykłych. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne i często jedyne wsparcie, które pozwala im przezwyciężyć nie jeden trud ludzkiego życia.

Zawodowy paszport do kariery uczniów „Tarnogórskiej Sorbony”

Wieloprofilowy Zespół Szkół w okresie 01.11.2017 – 31.10.2019 będzie realizował projekt pn. Zawodowy paszport do kariery uczniów „Tarnogórskiej Sorbony”, który jest finansowany przez Unię Europejską w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Partnerem projektu jest organizacja YouNet z siedzibą w Bolonii. Otrzymane dofinansowanie wynosi 641 728,79 zł.

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 2277/408 obręb Miasteczko Śląskie.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Tarnowskich Górach

Wczoraj, 16 listopada, w Kompleksie Zamkowym w Tarnowskich Górach obradowała sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, wojewoda Jarosław Wieczorek oraz regionalni samorządowcy.

Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach oraz Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszają na Tarnogórskie Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Forum odbędzie się 21 listopada br. (wtorek) w Tarnogórskim Centrum Kultury w godzinach 11.00-16.00. Więcej szczegółów na dołączonym plakacie oraz na ulotce.

Konkurs na Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa w Kancelarii pok. nr 1 lub przesłać pocztą do dnia 11 grudnia br. Szczegółowe informacje pod linkiem: http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1151&parcat=1150&t=more&grupa=15a04...

Geodezja: Utrudnienia w obsłudze stron

W związku ze zmianą oprogramowanie zarządzającego Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowskich Górach, w dniach od 5-7 grudnia br.., nie będzie możliwości obsługi stron oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego.

Nie będzie prowadzona sprzedaż map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz przyjmowanie projektów na narady koordynacyjne, a także zgłoszeń prac geodezyjnych.

Za utrudnienia przepraszamy.

O Zakładach Chemicznych

Wczoraj, 15 listopada, na terenie dawnych Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach odbyła się wizyta posłów z sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W spotkaniu, oprócz starosty i członków Zarządu Powiatu, uczestniczyli m.in. burmistrzowie i wójtowie z gmin Powiatu, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz pracownicy zlikwidowanych zakładów.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 w załączeniu.

Wzory dokumentów

Przypominamy, że 19 sierpnia 2016 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w Dzienniku Ustaw numer pozycji: 1300.

XIV Śląski Mityng w Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych

We wtorek, 14 listopada w Hali Sportowej w Miedarach odbył się XIV Śląski Mityng w Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych. Gospodarzami byli zawodnicy Klubu Olimpiad Specjalnych "Sokoły" działającego w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali wicestarosta Stanisław Torbus oraz wójt Zbrosławic Wiesław Olszewski. Część sportowa zawodów rozpoczęła się od konkurencji wyciskania na ławeczce leżąc. Następnie sportowcy rywalizowali w tzw. martwym ciągu, a zakończyli trójbój siłowy, przysiadem ze sztangą. Zapraszamy do obejrzenia poniższej fotorelacji z wydarzenia.

Międzynarodowy Festiwal Kolęd w PMDK

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika 2017. Eliminacje rejonowe w Tarnowskich Górach odbędą się 15 grudnia 2017 r. (piątek) w PMDK im. H. Jordana przy ul. Gliwickiej 36. Zgłoszeniem na Festiwal jest wypełniona karta uczestnictwa przesłana do dnia 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) pocztą, faxem lub e-mailem do Biura Festiwalu (42-500 Będzin, skrytka pocztowa nr 49).

Budżet Partycypacyjny - głosujemy!

Od poniedziałku 13 listopada do czwartku 30 listopada głosować można na wybrany projekt do Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok. Pomysły, które uzyskają największą ilość głosów, mieszczące się w łącznej kwocie 250 tysięcy złotych, zostaną zatwierdzone do realizacji przez Zarząd Powiatu.

Utrudnienia w Wydziale Komunikacji

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogólnopolską awarią systemu CEPiK 2.0 dotyczącą Centralnej Ewidencji Pojazdów od poniedziałku 13 listopada br. występują problemy związane z realizacją procedury rejestracji pojazdów. System ma przerwy w działaniu albo całkowicie się wyłącza. Obsługa praw jazdy odbywa się na bieżąco.

Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Za utrudnienia przepraszamy.

Święto Niepodległości w Tarnowskich Górach

11 listopada w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny. Po uroczystych przemówieniach przedstawicieli parlamentu i władz samorządowych złożono kwiaty pod tablicami pamięci oraz pod dzwonnicą Gwarków. W swoim przemówieniu z 11 listopada starosta Krystyna Kosmala powiedziała - Zebraliśmy się tutaj, aby oddać hołd i szacunek tym, którzy walczyli i ginęli za naszą ojczyznę i niepodległość.

Capstrzyk rozpoczął obchody Święta Niepodległości

Tradycyjnym capstrzykiem rozpoczęły się dziś obchody Święta Niepodległości. Jak co roku w świetle pochodni z tarnogórskiego Rynku na Cmentarz Wojenny przemaszerowała Kompania Honorowa Wojska Polskiego w asyście pocztów sztandarowych. Tutaj odbył się apel poległych, w którym uczestniczyli żołnierze, kombatanci, harcerze, młodzież oraz mieszkańcy Powiatu. Nie zabrakło również salwy honorowej, przemówień i kwiatów, które złożono pod pomnikiem ku czci żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej.

Konkurs na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa w Kancelarii pok. nr 1 lub przesłać pocztą do dnia 21 listopada br. Szczegółowe informacje pod linkiem: http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1151&parcat=1150&t=more&grupa=15a01...

X Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

X Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej odbył się 9 listopada w Tarnogórskim Centrum Kultury. Uroczystość organizowana cyklicznie przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w jubileuszowym roku istnienia miała wymiar szczególny, ponieważ została objęta honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Obrony Narodowej.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora w Budowlance

Wczoraj 9 listopada w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora. W zaciętej rywalizacji uczestniczyły trzy zespoły: Reprezentacja Uczniów Budowlanki, Reprezentacja Nauczycieli Budowlanki oraz drużyna Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Turniej został zorganizowany z okazji zakończenia remontu sali gimnastycznej. Zawody wygrała drużyna Starostwa Powiatowego. Drugie miejsce zajęli "Uczniowie", a trzecie "Nauczyciele" Budowlanki.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert - punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaletach, Świerklańcu i Tworogu. Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwał:

Zarząd Powiatu wyróżnił najlepszych studentów

Miło nam poinformować, że zgodnie z uchwałą nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego z późn zm. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przyznał stypendia dwunastu najlepszym studentom.

Twórcy Kultury Śląskiej V

3 listopada 2017 r. odbyła się promocja kalendarza „Twórcy Kultury Śląskiej 2018” oraz otwarcie wystawy „Twórcy Kultury Śląskiej V Edycja”.

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2018 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów 'Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2018 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Konkursy na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

31 października br. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaletach, w Tworogu oraz w Świerklańcu. Szczegółowe informacje pod linkiem: http://www.powiat.tarnogorski.pl/taxonomy/term/26

Święto Niepodległości

Starosta Tarnogórski, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry oraz Dowódca Garnizonu Tarnowskie Góry zapraszają na obchody Święta Niepodległości w Tarnowskich Górach. 10 listopada (w piątek), o godz. 17.00 z tarnogórskiego rynku Kompania Honorowa Wojska Polskiego, w asyście pocztów sztandarowych wyruszy na Cmentarz Wojenny. W sobotę 11 listopada o godz. 10.00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny. Po mszy nastąpi składanie kwiatów pod tablicami pamięci.

Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

W związku z uchwałą nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania (…) z późniejszymi zmianami, podaję do konsultacji, celem wyrażenia pisemnej opinii projekt:
Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Praca w ZDP

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłasza nabór na stanowisko podinspektora i inspektora w dziale technicznym oraz na stanowisko robotnika wysoko wykwalifikowanego. Szczegółowe informacje pod linkiem http://www.zdp.bip.info.pl/index.php?idmp=3&r=r

Certyfikaty „Bądź przyjazny” wręczone!

Przedstawiciele biznesu, restauratorzy, dyrektorzy instytucji kultury odebrali w dniach 30-31 października certyfikaty akcji „Bądź przyjazny” i tym samym dołączyli do grona ludzi dobrej woli, dbających o to, aby niepełnosprawni czuli się dobrze w przestrzeni publicznej. W akcji „Bądź przyjazny” wzięło udział 21 instytucji z terenu powiatu tarnogórskiego. Każda z nich została zweryfikowana pod kątem udogodnień dla osób z niepełnosprawnością.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen