luty 2018

Podziękowania z Tucholi

We wtorek do Tarnowskich Gór przyjechała delegacja z partnerskiego Powiatu Tucholskiego. Podczas sesji Rady Powiatu w Centrum Kultury Śląskiej Starosta Tucholski Michał Mróz i wicestarosta Zenon Poturalski podziękowali za pomoc materialną w wysokości 50 000 zł, jaką udzielił tucholanom Powiat Tarnogórski.

Kwota 50 000 zł wystarczyła na zakup 104 ton masy asfaltowej, niezbędnej do odbudowy tucholskich dróg.

Uroczyste pożegnanie komendantów

Wczoraj, 27 lutego w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbyła się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego, podczas której uroczyście pożegnano odchodzących na emeryturę: inspektora Tadeusza Stuchlika - Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach oraz starszego brygadiera Sławomira Raka - Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

Powiatowa Reprezentacja Młodzieży na warsztatach w "Gastronomiku"

W piątek 23 lutego br. w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich odbyły się Warsztaty Kulinarne dla Powiatowej Reprezentacji Młodzieży szkół Powiatu Tarnogórskiego. Na warsztatach byli obecni przedstawiciele Starostwa - członek Zarządu Adam Baron i Katarzyna Wilk pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, opiekunowie Powiatowej Reprezentacji Młodzieży szkół Powiatu Tarnogórskiego oraz młodzież.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Floriany 2018 – konkurs dla OSP

Głównym celem konkursu „Floriany” jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, a także podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości oraz integracji i rozwoju lokalnych środowisk.

Projekty są nagradzane w dwóch grupach:

1. Realizowane przez ochotnicze straże pożarne samodzielnie,
2. Realizowane przez OSP wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami lub innymi podmiotami).

Wystawa "Blisko nas" w Centrum Kultury Śląskiej

W Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim można zobaczyć ponownie wystawę fotografii o tematyce żydowskiej "Blisko nas", której autorem jest Arkadiusz Ławrywianiec. Wystawa była pokazywana na początku ubiegłego roku, a obecnie będzie prezentowana do połowy kwietnia. Serdecznie zapraszamy!

Raport z remontów tarnogórskich szkół ponadgimnazjalnych

grafika

Cztery szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Tarnogórski przejdą w tym roku gruntowną termomodernizację dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Powiat otrzymał na ten cel prawie 10 mln zł.

Nabór do komisji konkursowej w dziedzinie ekologii

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. nr 1, w terminie do 28 lutego 2018 roku.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 r. za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego w myśl art. 31 ust.2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy. Zgodnie z Rozdziałem 10 pkt. 4 ust.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

W dniu 27 lutego (wtorek) o godzinie 11.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim ul. Parkowa 1 rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Szczegółowy porządek obrad publikujemy pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2374&parcat=327&t=more&grupa=15a8c1...
Projekty uchwał znajdują się pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

Nabór do komisji konkursowych

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz konkursu w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć do Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego, ul. Opolska 21 A, 42-600 Tarnowskie Góry, w terminie do 28 lutego 2018 roku.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Działki przy ul. Zagórskiej na sprzedaż

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłosił III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej.

Cena wywoławcza 372 000 zł netto.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 18 600 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 18 600 zł, należy wnieść do 16 kwietnia 2018 roku.

Ogłoszenie o trzecim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, obejmujących:

1). działkę nr 529/19 o pow. 0,0844 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach księga wieczysta GL1T/00039126/0,

2). działkę nr 532/21 o pow. 0,3742 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach księga wieczysta GL1T/00039126/0,

Minority Report

28 lutego 2018 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbędzie się spotkanie z cyklu "Minority Report", poświęcone mniejszości tatarskiej. Opowie o niej Musa Czachorowski, rzecznik prasowy Muzułmańskiego Związku Religijnego RP, poeta, dziennikarz. Spotkanie poprowadzi Kamil Łysik z Klubu "Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku". Goście spotkania zostaną podjęci specjałami kuchni tatarskiej (słodkie wypieki, paszteciki), przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach. Zapraszamy!

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Do 22 marca potrwa w powiecie tarnogórskim kwalifikacja wojskowa. 13 lutego uroczyście otworzyli ją: ppłk dypl. Roman Nowogrodzki - wojskowy komendant uzupełnień w Gliwicach z przedstawicielami WKU, a także starosta tarnogórski Krystyna Kosmala oraz Janusz Bentkowski - kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego. Obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską obejmie w tym roku około 803 mieszkańców naszego powiatu – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku.

Zapraszamy rolników do XVI Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Od 2003 roku Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zostań rodziną zastepczą - spotkanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, że w dniu 19 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali 306 Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odbędzie się spotkanie organizacyjne dla kandydatów na rodziców zastępczych. Podczas spotkania zostanie omówiony program szkolenia oraz wymogi formalne stawiane kandydatom na rodziców zastępczych. Dodatkowych informacji udzielają Jolanta Giel oraz Anna Bystydzieńska-Gawryś, tel. 32 381 81 01.

Serdecznie zapraszamy!

Remont Centrum Usług Społecznych na finiszu

Remont budynku przyszłego Centrum Usług Społecznych przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach wchodzi w decydującą fazę. Stopień zaawansowania prac budowlanych i wykończeniowych oceniam na poziomie 80% - mówi Sławomir Jaremkiewicz pracownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. W ramach trwającej modernizacji budynku przy ul.

Konkurs ofert w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie powiatu tarnogórskiego. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości 35 000 zł.

Termin składania ofert upływa 2 marca 2018 r.

Konkurs ofert w dziedzinie edukacji

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie powiatu tarnogórskiego. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości 10 000 zł.

Termin składania ofert upływa 16 marca 2018 r.

Konkurs ofert w dziedzinie kultury

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie powiatu tarnogórskiego. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości 50 000 zł.

Konkurs ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie powiatu tarnogórskiego.

Uroczysta przysięga wojskowa nowych żołnierzy

W piątek, 9 lutego 2018 roku w koszarach 5 Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego, podczas uroczystego apelu 47 żołnierzy złożyło przysięgę wojskową. Uroczystość złożenia przysięgi wojskowej jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu - mówił pułkownik Mirosław Kobryń - To jest zobowiązanie do tego, że jeżeli przyjdzie taka potrzeba, to każdy z nas z bronią w ręku stanie i będzie bronił granic Polski. Po uroczystych przemówieniach płk. Kobryń wręczył wyróżnionym żołnierzom listy gratulacyjne. Członkowie ich rodzin otrzymali podziękowania i kwiaty.

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 274/1200/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, która dostępna jest w załączniku.

Uwaga na marznące opady! Będzie ślisko - ostrzega centrum kryzysowe

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie przed marznącymi opadami, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 16.30 8 lutego br. do godz. 7.00 9 lutego br.

W związku z powyższym zaleca się:

Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne środki masowego przekazu.
Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do ustąpienia zagrożenia.
Przebywając poza terenem zabudowanym, unikać wędrówki na przełaj, trzymając się tylko przetartego szlaku lub drogi.

Konkurs ofert w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 274/1201/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, która dostępna jest w załączniku.

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 274/1199/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, która dostępna jest w załączniku.

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 274/1198/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, która dostępna jest w załączniku.

Zapraszamy na pączki!

Dziś zdecydowanie najpiękniejszy czwartek w roku, TŁUSTY CZWARTEK! Z tej okazji przygotowaliśmy dla wszystkich, którzy odwiedzą nasz urząd słodkości w postaci wyśmienitych pączków!

E-dyżur

Zapraszamy na internetowe spotkanie z prawnikiem Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK), którego tematem będą „Ukryte” koszty e- randkowania czyli kilka słów o pułapkach subskrypcji w portalach internetowych. Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2018 r. (wtorek), godz. 17.30-18.00. Wystarczy zalogować się pod linkiem: www.konsument.gov.pl/wydarzenia
Chętni mogą otrzymać certyfikat uczestnictwa. Zaleca się posiadanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej. Szczegóły na poniższym plakacie.

Koperta zdrowia

CO TO JEST KOPERTA ZDROWIA?

Koperta jest skierowana w szczególności do osób starszych i przewlekle chorych. Polega na umieszczeniu w specjalnej kopercie najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych.

Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest łatwo dostępne i znajduje się w prawie każdym domu, co z kolei pozwala na szybkie znalezienie potrzebnych danych przez lekarza lub ratownika medycznego udzielającego pierwszej pomocy.

Uwaga na marznące opady! Będzie ślisko - ostrzega centrum kryzysowe

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie przed marznącymi opadami, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 14.00 7 lutego br. do godz. 02.00 8 lutego br.

W związku z powyższym zaleca się:

Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne środki masowego przekazu.
Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do ustąpienia zagrożenia.
Przebywając poza terenem zabudowanym, unikać wędrówki na przełaj, trzymając się tylko przetartego szlaku lub drogi.

Dziś pociągiem i autobusem za darmo!

Ze względu na prognozowaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska bardzo złą jakość powietrza na dzień 7 lutego Koleje Śląskie wprowadzają bezpłatne przejazdy dla kierowców.

Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu Kolejami Śląskimi wystarczy podczas kontroli biletów okazać ważny dowód rejestracyjny. W przeciwieństwie do poprzedniej edycji akcji, w tym roku nie trzeba być właścicielem pojazdu. Każdy kierowca może zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą. Bezpłatne przejazdy obowiązują na całej sieci Kolei Śląskich.

Rusza kwalifikacja wojskowa

Od 12 lutego do 22 marca potrwa w powiecie tarnogórskim kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską obejmie w tym roku około 803 mieszkańców naszego powiatu – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku.

Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji złożenia po terminie:

  • oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych,
  • informacji dotyczących zmian mających wpływ na wymiar składek, np. zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni gospodarstwa rolnego.

Badanie Spójności Społecznej BSS

Informujemy, że w dniach od 5 lutego do 30 maja 2018 r. na terenie województwa śląskiego, zostanie przeprowadzone Badanie Spójności Społecznej BSS realizowane przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Badanie realizowane będzie techniką bezpośredniego wywiadu. Poniżej prezentujemy ulotkę informacyjną zapowiadającą realizację badania. Ulotka zawiera linki z dostępem do postaci i zakresu formularzy oraz niezbędne informacje dotyczące możliwości identyfikacji ankieterów.

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018

Rusza 19 edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie. Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi"

Ruszyła kolejna, VIII już edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Bezpiecznie na wsi" organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Tym razem młodzi artyści będą mogli wykazać swoje plastyczne talenty tworząc prace pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen