marzec 2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Uchwałą nr 287/1244/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 marca 2018 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Treść uchwały publikujemy w załączniku.

Wesołych świąt!

Składamy życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych - ciepłych, pełnych budzącej się do życia wiosny - a także rodzinnych spotkań w gronie domowników i przyjaciół. Oby pokój towarzyszący Wielkanocy wypełnił nas wiarą, nadzieją i miłością.

Krystyna Kosmala - Starosta Tarnogórski
Adam Chmiel - Przewodniczący Rady Powiatu

wraz z Radnymi, Zarządem Powiatu i Pracownikami
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Powiat dostał pieniądze na Powiatową Akademię Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

4 506 113,20 zł tyle udało się pozyskać Powiatowi Tarnogórskiemu na projekt pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej w konkursie na Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Listę jedenastu wybranych do dofinansowania projektów na łączną kwotę ponad 18,1 mln zł zatwierdził 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego.

Przekaż swój 1% podatku na potrzeby Fundacji na Rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie"

Przekaż swój 1% podatku na potrzeby Fundacji na Rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie". Fundacja została założona w 1992 roku, jako miejsce odpowiedzialnej współpracy i troski dla ratowania spraw zdrowia dzieci na terenach narażenia na ołów w rejonie Miasteczka Śląskiego. Dziś praca Fundacji obejmuje wiele miast i gmin województwa śląskiego. Inicjatorem powołania Fundacji był Mieczysław Dumieński, który do dzisiaj jest jej prezesem zarządu i autorem większości realizowanych programów pomocowych.

Zapraszamy na Targi Edukacyjne

Liceum, technikum, a może szkoła zawodowa? Jeśli jesteś uczniem trzeciej klasy gimnazjum i stoisz przed trudnym wyborem szkoły, w której będziesz kontynuować naukę - przyjdź 11 i 12 kwietnia na Targi Edukacyjne i zobacz, co mają do zaoferowania szkoły ponadgimnazjalne w powiecie tarnogórskim.

Targi odbędą się w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach , 11 i 12 kwietnia w godzinach od 9.00 do 14.00.

STOP pożarom traw!

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek.

30 marca – komunikat dla Klientów ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że 30 marca 2018 r. jest dla Zakładu dniem wolnym od pracy (w zamian za 6 stycznia). Na Salach Obsługi Klientów od 8:00 do 15:00 obsługa prowadzona będzie w ograniczonym zakresie i będzie polegała na przyjmowaniu dokumentów. Centrum Obsługi Telefonicznej - 22 560 16 00 czynne będzie od 7:00 do 15:00.

Nowy Pododdział Udarowy w Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach

W Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. B. Hagera w Tarnowskich Górach otwarto 26 marca br. nowy Pododdział Udarowy w Oddziale Neurologicznym. Dziękuję wszystkim samorządom powiatu tarnogórskiego oraz stowarzyszeniu „Na zdrowie” - mówiła Izabela Paprotna, prezes szpitala. Przypomnijmy, że wspólnie Starostwo Powiatowe i wszystkie gminy powiatu tarnogórskiego przekazały na zakup sprzętu medycznego dla Pododdziału ponad 200 000 zł. Kwota wystarczyła na zakup 4 kardiomonitorów oraz aparatu usg.

VII Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny

W sobotę, 24 marca, w kaletańskiej dzielnicy Truszczyca, przy współudziale Miasta Kalety, Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Nadleśnictwa Świerklaniec, zorganizowano już po raz siódmy Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny.

1% podatku na rzecz Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

Przekaż swój 1% podatku na rzecz Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Stowarzyszenie zostało powołane 5 lipca 2007 r. przez 15-osobową grupę osób reprezentujących różne środowiska lokalnej społeczności. 7 listopada uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a 31 grudnia 2012 r. zostało zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego. W pierwszym roku działalności liczyło 60 osób a obecnie skupia 511 członków.

Wystawa fotografii Anny Wilk KobieCykl

Zapraszamy 7 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 do Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim na wystawę fotografii Anny Wilk pt: KobieCykl.

O wystawie

Informacja o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego

Na podstawie § 4 Uchwały nr 353/1682/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego Starosta Tarnogórski informuje, że w roku 2018 przeznacza się kwotę 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) na wsparcie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego poprzez realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie akwenów Powiatu Tarnogórskiego.

Szczegółowe informacje publikujemy w załączniku.

Podium wojewódzkiej olimpiady

Uczennice z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej z Tarnowskich Gór uplasowali się na drugim miejscu wojewódzkiego etapu olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". To duży sukces, bo konkurencja była ogromna.

1% na rzecz Stowarzyszenia „Serdeczni”

Przekaż swój 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia „Serdeczni”. Stowarzyszenie działa od 20 lat pomagając osobom z różnorodną niepełnosprawnością dzieciom, młodzieży i dorosłym w codziennym życiu. Stowarzyszenie „Serdeczni” prowadzi placówkę wsparcia dziennego - świetlicę środowiskową oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Z codziennych zajęć w świetlicy korzysta 15 osób. W Domu opiekę otrzymuje 20 osób powyżej 18 roku życia.

Porozumienia o współpracy

Wczoraj, 21 marca br. w Auli Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, w ramach obchodów święta szkoły, odbyło się uroczyste podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Wieloprofilowym Zespołem Szkół w Tarnowskich Górach i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach a Hutą Cynku Miasteczko Śląskie. Dokument podpisali dyrektor WZS Jerzy Janowski, dyrektor CKU Wojciech Łempicki oraz prezes Zarządu Huty Mirosław Indyka.

1% na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, którego misją jest pomaganie poprzez stwarzanie warunków uwalniających tendencje rozwojowe i zdolności do korzystania z własnych zasobów oraz zachęcanie Mieszkańców do dalszego działania.

Każdy Mieszkaniec naszego Domu traktowany jest indywidualnie. Zespół opiekuńczo – terapeutyczny swoimi staraniami dąży do tego, aby Mieszkańcy czuli się jak najlepiej.

Wspieramy organizacje z naszego powiatu

Każdy z nas ma przywilej przekazania 1 procenta podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Warto z tego korzystać, ponieważ jest to bardzo łatwe i zupełnie niekłopotliwe, a może przynieść potrzebującym wiele dobra. Zachęcamy mieszkańców powiatu tarnogórskiego, aby swój jeden procent przekazali na rzecz jednej z 28 Organizacji Pożytku Publicznego działających w naszym powiecie.

Przed podjęciem decyzji o oddaniu 1 procenta podatku, warto zapoznać się z ważnymi informacjami na ten temat.

Czym jest 1 procent?

SMSinfo - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, że z początkiem roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił bezpłatną usługę SMSinfo. Za pomocą wiadomości sms Fundusz informuje o ważnych wydarzeniach i komunikatach.

Osoby zainteresowane korzystaniem z usługi prosimy o przesłanie swojego nr telefonu komórkowego na adres smsinfo@pfron.org.pl (prosimy o wpisanie numeru w temacie wiadomości)

Zgłoszone numery będą selektywnie autoryzowane telefonicznie przez naszych pracowników a następnie, bez danych osobowych wprowadzane do bazy użytkowników usługi.

Wielkanoc dla najuboższych

Tradycyjnie już sto najbardziej potrzebujących osób z terenu powiatu tarnogórskiego spotkało się na przygotowanym przez Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Caritas Parafii Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach śniadaniu wielkanocnym. Śniadanie odbyło się 21 marca w sali Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach. Dla najmłodszych uczestników śniadania przygotowano paczki na „zajączka”. Życzenia zebranym złożyła: starosta Krystyna Kosmala.

Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

Do 26 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Eksperci będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca będzie oddzwaniał na własny koszt.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

W dniu 27 marca (wtorek) o godzinie 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Szczegółowy porządek obrad publikujemy pod adresem:
https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2374&parcat=327&t=more&grupa=15ab0...
Projekty uchwał znajdują się pod adresem:
https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

VII Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny już w sobotę 24 marca

Zapraszamy wszystkich zwolenników spędzania wolnego czasu w sportowym stylu do zapisów na bieg przełajowy z cyklu Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny. Impreza odbędzie się w sobotę, 24 marca, tradycyjnie już w Truszczycy. Chętnych prosimy o przeczytanie regulaminu i zapisy za pośrednictwem wypełnionego formularza (w załączniku). Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pod adres mailowy: jacek.lubos@kalety.pl do dnia 23 marca br.

Złote Mistrzostwa Śląska zawodników TKS „Karate”

Znakomicie zaprezentowali się zawodnicy TKS-u „Karate” Tarnowskie Góry na rozegranych 17.03.2018 w Bielsku Białej Mistrzostwach Śląska Karate Kyokushin zdobywając 12 medali w tym aż 6 tytułów Mistrza Śląska! Złote medale padły łupem: Sandry Nowak (seniorki -60 kg), Dobrosławy Habraszka (+60 kg seniorek), Szymon Grzegorzycy (-65 kg seniorów) Łukasza Barona (-75 kg seniorów), Rafała Zająca (+80 kg seniorów) i Marka Szorka (+75 kg juniorów). Srebrne krążki wywalczyli: Patryk Kostrzewa (+80 kg seniorów) i Łukasz Baron (open seniorów WKF).

Uwaga na marznące opady! Będzie ślisko - ostrzega centrum kryzysowe

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie przed marznącymi opadami, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 19.00 16 marca br. do godz. 2.00 17 marca br.

W związku z powyższym zaleca się:

  • Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne środki masowego przekazu.
  • Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do ustąpienia zagrożenia.

Centrum Dialogu w Tarnowskich Górach

Powiat Tarnogórski oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach podpisali w czwartek, 15 marca br. list skierowany do starosty Alexandra Trittharta (Powiat Erlangen – Höchstadt). Wspólny list jest próbą zaproszenia niemieckich partnerów do włączenia się w działania mające na celu utworzenie Centrum Dialogu w dawnym Domu Przedpogrzebowym przy cmentarzu żydowskim w Tarnowskich Górach.

15 marca Światowym Dniem Konsumenta

Prawo do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji – to cztery prawa konsumentów sformułowane w 1962 r. przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego. Jako pierwszy w historii uznał prawa konsumenckie i zaakcentował potrzebę ochrony konsumentów kierując do Kongresu amerykańskiego przemówienie, w którym sformułował definicję konsumenta:

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Śląski Urząd Wojewódzki informuje o nowo otwartym, działającym na zlecenie Ministerstwa Zdrowia od grudnia 2017 roku, Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Za pomocą całodobowej, bezpłatnej linii psychologowie Fundacji ITAKA udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy. W Centrum istnieje także możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 lub mailowej z psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem.

Życzenia na Dzień Kobiet

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane.

Stanisław Torbus – Wicestarosta Tarnogórski
Adam Chmiel – Przewodniczący Rady Powiatu

Pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach został zakwalifikowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej do realizacji w latach 2017/18 i 2018/19 pilotażowego projektu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH. Ministerstwo Obrony Narodowej zakwalifikowało do realizacji tego projektu 53 szkoły w skali kraju, w tym 3 szkoły z województwa śląskiego.

Cele dydaktyczne tego programu to:

Wspieramy Dom Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim

Każdy z nas ma przywilej przekazania 1 procenta odprowadzanego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to łatwe i niekłopotliwe, a może przynieść wiele dobra. Dziś zachęcamy do przekazania jednego procenta podatku na rzecz Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Nakle Śląskim.

"Dzień Otwarty" w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Dyrekcja i grono pedagogiczne z Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie serdecznie zapraszają rodziców i uczniów w dniu 13 marca 2018 r. w godzinach 16.00 – 18.00 na dzień otwarty w szkole. W tym dniu tym będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjno-terapeutyczną placówki, zwiedzić budynek szkoły, a także uczestniczyć w zajęciach otwartych.

Bliższe informacje znajdują się na załączonym plakacie.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie Firmie AMW NAWROT S.J. pozwolenia na wykonanie przejścia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie Firmie AMW NAWROT S.J. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia pod wodami cieku Ożarowickiego siecią wodociągową i kanalizacyjną w km 5+030 za pomocą przewiertu sterowanego.

Wszelkie wnioski oraz uwagi należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączniku.

Oddali hołd polskim jeńcom wojennym

5 marca złożeniem wiązanek kwiatów pod tablicą katyńską na murze kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła upamiętniono 78 rocznicę podpisania w Moskwie dekretu przesądzającego losy ponad 25 tysięcy Polaków osadzonych w sowieckich więzieniach i obozach jenieckich. Tego dnia Biuro Polityczne KC KCPR podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach.

"Moja Irlandia" w CKŚ

"Moja Irlandia" to tytuł wystawy fotograficznej Krzysztofa Millera, który wykonał te zdjęcia podczas pierwszego pobytu w tym kraju, w 2006 r. "Moja Irlandia" ponieważ Moja mama, moje dziecko, moja ojczyzna – tak mówi się o kimś, o czymś do kogo ma się pozytywny, wręcz „ciepły”, uczuciowy stosunek- wyjaśnia Autor. Jego fotografie są wynikiem "fascynacji przypadkowo spotkanymi ludźmi, zawsze serdecznymi i życzliwymi, a także zauroczenia pięknym, wręcz mistycznym krajobrazem, który niewątpliwie wywiera swe piętno na ludziach".

Bezpłatne przejazdy z powodu smogu

KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy wprowadzają dziś (5.03.) bezpłatne przejazdy dla pasażerów, którzy w chwili przejazdu będą ze sobą posiadać dowód rejestracyjny samochodu osobowego. Z możliwości bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać również jeszcze jedna osoba, towarzysząca posiadaczowi dowodu rejestracyjnego.

Powodem ogłoszenia bezpłatnych przejazdów jest prognozowana bardzo zła jakość powietrza nad obszarem miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Ostrych mrozów ciąg dalszy

Synoptycy z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydłużyli ważność ostrzeżenia dotyczącego bardzo niskich temperatur. Potrwają one co najmniej do 3 marca (sobota). Podmuchy wiatru dodatkowo będą potęgowały uczucie zimna. Miejscami temperatura może spaść nawet do -17°C.

Jeszcze do 3 marca prognozowany jest znaczny spadek temperatury. Synoptycy prognozują spadek temperatury na terenie powiatu tarnogórskiego w nocy do -17°C. W dzień maksymalna temperatura wynosić będzie do -7°C. Niskiej temperaturze towarzyszyć będą podmuchy wiatru o prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Nagroda "Orła i Róży"

Jak co roku, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przygotowuje się do uroczystości wręczenia Nagrody „Orła i Róży”. Jest to najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Radę Powiatu Tarnogórskiego na wniosek Kapituły Nagrody. Otrzymują je osoby wyróżniające się w działalności kulturalnej, sportowej, społecznej oraz charytatywnej.

Lataj bezpiecznie dronem

MPL Katowice Pyrzowice przypomina, że ze względów bezpieczeństwa loty bezzałogowych statków powietrznych muszą odbywać się poza strefą kontrolowaną (CTR) lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT). Dopuszcza się loty bezzałogowych statków powietrznych o masie urządzenia (MTOM) nie większej niż 25 kg używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku operatora (VLOS) w strefie kontrolowanej lotniska (CTR) po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

X edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronie: http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

Poradnictwo specjalistyczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie można skorzystać z PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO, które jest skierowane do osób i rodzin, które potrzebują wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen