wrzesień 2018

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa Nauczycieli w Projekcie

Warunki udziału nauczycieli w projekcie pt. "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" określa Uchwała nr 324/1424/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września 2018 roku.

Zmiana Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

W dniu 24 września 2018 roku Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przyjął Uchwałę nr 324/1423/2018 w sprawie: zmiany Uchwały nr 314/1368/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. "Powiatowa Akademia Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejonowy Dzień Działkowca

Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Łoziński wziął udział w uroczystości zorganizowanej z okazji Rejonowego Dnia Działkowca, która odbyła się 26 września w siedzibie Delegatury Rejonowej Polskiego Związku Działkowców w Tarnowskich Górach. W imieniu Zarządu Powiatu złożył gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności Piotrowi Mioduszewskiemu, kierownikowi Biura Delegatury Rejonowej w Tarnowskich Górach oraz wszystkim działkowcom. Po otwarciu i powitaniu gości wręczono odznaczenia, puchary i wyróżnienia: „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018 oraz „Wzorowa Działka 2018”.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul.Zagórskiej.

Treść ogłoszenia w załączniku.

Sukcesy tarnogórskich seniorów na Juwenaliach III Wieku w Warszawie

W dniach od 23 do 25 września 2018 r w Warszawie odbywał się wielki festiwal pozytywnie, artystycznie zakręconych seniorów z Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych ośrodków.

Na deskach Teatru Palladium i Klubu „Hybrydy” zaprezentowało się ok. 110 zespołów z całej Polski występujących w kategoriach taniec, teatr, kabaret oraz muzyka. Zespoły oceniane były przez jury, składające się z warszawskich autorytetów artystycznych.

Certyfikaty akcji "Bądź przyjazny" wręczone!

Dzisiaj, 25 września w czasie sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów tegorocznej edycji akcji „Bądź przyjazny”. Akcja skierowana była m.in. do właścicieli i kierowników sklepów, restauracji, kawiarni, banków, ośrodków kultury i urzędów. Celem było stworzenie mapy miejsc przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejsca uznane za przyjazne osobom z niepełnosprawnościami zostały oznaczone specjalnym logo, nagrodzone dyplomem i umieszczone na mapie powiatu tarnogórskiego. Link do mapy: http://przyjazny.tarnogorski.pl/

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Majakowskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki o numerach 88 i 651/89 obręb Strzybnica.

Treść wykazu w załączniku.

Turniej Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk”

W imieniu Lekkiego Teatru Przenośnego oraz Chorzowskiego Centrum Kultury informujemy, że w dniach 14-15 listopada 2018 roku w siedzibie Lekkiego Teatru Przenośnego (Chorzów, ul. Sienkiewicza 3, 3. piętro) odbędzie się jubileuszowa, dwudziesta edycja Turnieju Sztuki Recytatorskiej "Promuj Śląsk". Zachęcamy do uczestnictwa uczniów wszystkich rodzajów szkół z terenu powiatu tarnogórskiego.

Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego.

Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Treść protokołu w załączniku.

Budżet Partycypacyjny - głosujemy!

Od 24 września do 8 października głosować można na wybrany projekt do Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok.

Głos oddać może każdy mieszkaniec powiatu, który ukończył lub ukończy w tym roku 18 lat, posiadający co najmniej czasowe zameldowanie w jednej z gmin Powiatu Tarnogórskiego. Każdy mieszkaniec oddać może tylko jeden głos. Głosować można wyłącznie w formie elektronicznej.

Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3263S-ulicy Schwallenberga w Radzionkowie.

Posadzono drzewa w Szpitalu

50 dzieci z tarnogórskich przedszkoli zasadziło dziś kilkanaście drzew lipowych na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.
Akcja została z organizowana pod hasłem „Oddajemy przyrodzie to co musieliśmy zabrać…”.

Dzieciom z Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach i Przedszkola Publicznego Dwujęzyczny Maluch pomagali członkowie Zarządu Powiatu. Każde z drzew otrzymało imię, które wymyśliły przedszkolaki.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

W dniu 25 września (wtorek) o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Szczegółowy porządek obrad publikujemy pod adresem:
https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2374&parcat=327&t=more&grupa=15ba1...
Projekty uchwał znajdują się pod adresem:
https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

6 projektów do budżetu partycypacyjnego

Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy powiatu od 24 września do 8 października będą mogli głosować na 6 pomysłów!

Głos oddać może każdy mieszkaniec powiatu, który ukończył lub ukończy w tym roku 18 lat, posiadający co najmniej czasowe zameldowanie w jednej z gmin Powiatu Tarnogórskiego. Każdy mieszkaniec oddać może tylko jeden głos. Głosować będzie można wyłącznie w formie elektronicznej.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej "Śpiewam Tobie Polsko"

Zapraszamy do wzięcia udziału w Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej Śpiewam Tobie Polsko, którego głównym organizatorem jest Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

Przesłuchania regionalne odbędą w PMDK im. H. Jordana przy ul. Gliwickiej 36 w Tarnowskich Górach 10 października 2018 r. w środę. (dokładne godziny zostaną podane w późniejszym terminie !!! ).

III Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

Marszałek Województwa Śląskiego oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów, ich rodziców, a także nauczycieli i doradców zawodowych do udziału w III Regionalnym Forum Doradztwa Zawodowego, które odbędzie się w dniach 4-6 października 2018 roku w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu oraz Zespole Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Certyfikaty akcji "Bądź przyjazny"

25 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatów tegorocznej edycji akcji „Bądź przyjazny”. Akcja skierowana była m.in. do właścicieli i kierowników sklepów, restauracji, kawiarni, banków, ośrodków kultury i urzędów. Celem było stworzenie mapy miejsc przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Zbadaj się i zyskaj spokój

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50 - 69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne, które odbędą się 19 października br. przy supermarkecie ALDI ul Bałkańska 1 w Tarnowskich Górach. Badania prowadzone są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

1% kobiet w wieku 50-69 lat choruje na raka piersi. Upewnij się, że nie dotyczy to Twojej Mamy!

Festyn w Ziemięcicach

"Fajnie być razem" - pod takim hasłem Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ziemięcicach zorganizował Festyn Integracyjny podsumowujący drugi rok działania placówki. Impreza, w której wzięli udział m.in. Stanisław Torbus - Wicestarosta Tarnogórski oraz Stanisław Kowolik - rady Powiatu była wspaniałą okazją do promowania wspólnych inicjatyw i działań na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. Punktem kulminacyjnym festynu był występ zespołu Carrantuohill. Gościem specjalnym imprezy była aktorka Anna Dymna.

Czy emerytura to bzdura? – Lekcje z ZUS

Ponownie zabrzański Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do udziału w projekcie „Lekcje z ZUS”. Zdobytą wiedzę z ubezpieczeń społecznych uczniowie będą mogli zweryfikować w czteroetapowej olimpiadzie. Już teraz można zgłaszać udział szkoły do tegorocznej, piątej edycji projektu edukacyjnego ZUS.

Biorąc udział w „Lekcjach z ZUS” młodzież będzie mogła dowiedzieć się m.in. od czego zależy przyszła emerytur, po co się ubezpieczamy, jak założyć własną firmę.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3263S-ulicy Schwallenberga w Radzionkowie.

"V Szlachecki weekend" w Nakle Śląskim 21-23 IX 2018

Zgodnie z coroczną tradycją w trzeci weekend września Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim organizuje cykl imprez pod wspólną nazwą Szlachecki weekend. W bieżącym roku jest on wzbogacony o aspekt związany z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W programie „Szlacheckiego weekendu” każdy, dorosły i dziecko, znajdzie coś dla siebie. Patronat Honorowy nad V Szlacheckim weekendem sprawuje Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala.

21 września godz. 18.00 Wstęp wolny

"Staszic" w remoncie

grafika

Trwają intensywne prace przy modernizacji budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Roboty prowadzone są zarówno w budynku głównym szkoły, jak i w budynku sali gimnastycznej.

Rekrutacja w toku

Przypominamy, że do 28 września br. można składać w Biurze Projektu tj. w Wydziale Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, II piętro, pokój nr 33. w godzinach jego pracy:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30,
  • we wtorki od 7:30 do 17:00,
  • w piątki od 7:30 do 14:00.

Darmowe zwiedzanie pałacu w Nakle Śląskim

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego w sobotę i niedzielę 15 i 16 września 2018 r. można będzie bezpłatnie zwiedzić pałac w Nakle Śląskim (w godz. 11.00 – 18.00 - indywidualne zwiedzanie pałacu, godz. 13.00 i godz. 16.00 - zwiedzanie grupowe z przewodnikiem).

Zadbaj o bezpieczeństwo – zaproś kominiarza!

Zbliża się jesień i zima, a to oznacza, że trzeba będzie zacząć ogrzewać mieszkania. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy starannie zadbać o właściwy stan przewodów kominowych i urządzeń grzewczych.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy wydał komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2018/2019.

W Komunikacie przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Pochód Gwarkowski

Tradycyjnie przez miasto przemaszerował dziś Pochód Gwarkowski. Udział w nim wzięli m.in.: starosta Krystyna Kosmala, wicestarosta Stanisław Torbus, członek Zarządu Powiatu Stanisław Wieczorek oraz sekretarz Powiatu Barbara Machura. Pochód podziwiało kilkanaście tysięcy osób. A było co podziwiać. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Narodowe Czytanie 2018

Ojciec i matka – otóż i cały rodowód, jak to jest u nas, w dziejach nowoczesnych ludzi bez wczoraj. (…) Ojciec nosił nazwisko Baryka, imię Seweryn, które na rozłogach rosyjskich nie raziło. Siewierian Grigoriewicz Baryka – uchodziło wtedy. Matka była najzwyczajniejsza Jadwiga Dąbrowska, rodem z Siedlec. – tak zaczyna się powieść polityczna Stefana Żeromskiego "Przedwiośnie". Ten i inne fragmenty "Przedwiośnia" czytane były dziś w Centrum Kultury Śląskiej.

Unikatowe bicykle dołączą do słynnej parady historycznej

Po wielu latach nieobeności, dwa zabytkowe bicykle, będące własnością Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, znów staną się ozdobą słynnej na skalę kraju parady historycznej, która odbywa się w ramach "Dni Tarnogórskich Gwarków". Rowery zostały odrestaurowane i w niedzielę 9 września, punktualnie o 11.00 wyruszą w miasto razem z grupą kilkuset osób, które odtwarzać będą dzieje Tarnowskich Gór - od odkrycia złóż srebra i ołowiu, aż po czasy współczesne.

Remonty powiatowych dróg

Od poniedziałku (3 września) trwa remont wiaduktu na ulicy Nakielskiej. Wiadukt jest zamknięty dla ruchu kołowego (piesi mogą nim przechodzić). Remont może potrwać dwa miesiące. W planie jest wymiana dylatacji czyli łączeń pomiędzy przęsłami oraz łożysk.

Po wakacyjnej przerwie czas wrócić na szkolne boiska

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło dodatkowy nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy. Jego podstawowym celem jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych i nowoczesnych formach. SKS-y odbywają się dwa razy w tygodniu w formie 60-minutowych zajęć.

Inauguracji roku szkolnego klas mundurowych

Zachęcam młodych ludzi, żeby uczyli się w klasach mundurowych - powiedział Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego w ramach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

PASUSZ - materiały do pobrania

Materiały dotyczące projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

Złóż wniosek o stypendium!

Do 15 października 2018 roku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach(ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium dla studentów.

Renta rodzinna dla ucznia czy studenta – powiadom ZUS o kontynuacji nauki

Zaraz po wakacjach uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej, wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Przeczytaj, co i kiedy trzeba zrobić, żeby nie stracić prawa do renty, albo nie zwracać nadpłaconego świadczenia.

Wystawa "Bajki i fantasy" w CKŚ

Już tylko do piątku 7 września (włącznie) można oglądać wystawę "Bajki i fantasy" w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, na której prezentowane są baśniowe, science fiction oraz filmowe obiekty zbudowane z klocków Lego przez członków Stowarzyszenia miłośników klocków LEGO "Zbudujmy to". Przy okazji informujemy, że w dniach 22 i 23 września w godz. 11.00 - 18.00, w Centrum odbędzie się budowa pałacu w Nakle Śląskim - impreza familijna bez ograniczeń wiekowych. Zapraszamy!

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego

7 września o godz. 11.00 w Centrum Kultury Śląskiej odbędzie się Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego - współorganizatorem imprezy jest Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Teksty odczytają m.in. starosta tarnogórski Krystyna Kosmala, członek Zarządu Powiatu Adam Baron, wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl oraz przedstawiciele ZS CKR w Nakle Śląskim. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału.

Uwaga na burze z gradem!

W ciągu najbliższych godzin nad województwem śląskim mogą przechodzić burze z deszczem, gradem i porywistym wiatrem - ostrzega dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 7.00 do 24.00 (dziś - 4 września).

Nowy rok szkolny rozpoczęty

26 uczniów odebrało 3 września z rąk starosty Krystyny Kosmali stypendia Powiatu Tarnogórskiego, a 8 nauczycieli – akty mianowania. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 odbyło się w auli I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

Marka Śląskie dla Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, dzięki któremu województwo śląskie może od roku chwalić się pierwszym wpisem na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, otrzymało prestiżowe wyróżnienie w konkursie Marka Śląskie. Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się 1 września, na terenie obiektu widowiskowo-sportowego „Arena Gliwice”, podczas 24. Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Na uroczystą galę przybyło blisko 600 osób - reprezentanci róznych instytucji, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele świata nauki, edukacji, medycyny, sportu i mediów.

Uwaga! Malowanie oznakowania poziomego na ulicy Legionów

Uprzejmie informujemy, że do 7 września br. zostanie wykonane oznakowanie poziome na wyremontowanej ulicy Legionów w Tarnowskich Górach. Technologia malowania oznakowania dostosowana jest do rodzaju i stanu nawierzchni jezdni. W przypadku nowej nawierzchni na ulicy Legionów, proces technologiczny pozwala na wykonanie oznakowania poziomego jezdni dopiero na początku września br.

Uwaga kierowcy! Wiadukt na ulicy Nakielskiej będzie zamknięty!

Uwaga kierowcy! Od dziś (3 września) wiadukt na ulicy Nakielskiej będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Remont wiaduktu na ulicy Nakielskiej może potrwać dwa miesiące. W planie jest wymiana dylatacji czyli łączeń pomiędzy przęsłami oraz łożysk. Z powodu prac MZKP zmieni nieco rozkłady jazdy autobusów uwzględniające objazdy.

Odnowiona mogiła na cmentarzu w Strzybnicy

Dziś na cmentarzu przy strzybnickim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia nowej tablicy z nazwiskami trzynastu zamordowanych patriotów.

Rozstrzelani przez Niemców w 1939 roku powstańcy śląscy i harcerze, zostali pogrzebani najpierw w miejscu egzekucji, w lesie przy drodze ze Strzybnicy do Pniowca. Po wojnie, ich szczątki ekshumowano i zostały pochowane w bezimiennej, zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym w Strzybnicy.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen