styczeń 2019

XXII edycja konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Wystartowała dwudziesta druga edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku”. Od 9 stycznia można nominować firmy i fundacje korporacyjne, dla których priorytetem jest rzetelność, dbanie o klientów, otoczenie i przede wszystkim zaangażowanie w zmienianie świata – począwszy od lokalnego, aż po globalny.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 6 lutego 2019 r. Laureatów poznamy w czerwcu podczas uroczystej Gali Finałowej.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2019

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Szczegółowe informacje m.in. o:
- wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
- zasadach przyznawania dotacji;
- terminach i warunkach realizacji zadania

Konkurs ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 11/57/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, która dostępna jest w załączniku.

Konkurs ofert w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 11/56/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, która dostępna jest w załączniku.

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2019 r.

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego KRUS informuje, że w 2019 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent na zasadach analogicznych, jak w roku 2018.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.).

Warto wiedzieć – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

We współczesnym świecie mamy do czynienia z rosnącą współzależnością poszczególnych sektorów gospodarki i życia społecznego. W konsekwencji, zmienia się charakter współczesnych zagrożeń, rośnie także „wrażliwość” otwartych społeczeństw na zagrożenia asymetryczne oraz zagrożenia związane z rozwojem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi, społecznymi itp.

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry złożył wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: „Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika. Turniej kosza – edycja XVI”
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na tablicy ogłoszeń (tj. do 05.02.2019 r.).

Nowa wystawa w CKŚ

Razem z Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim zapraszamy na wernisaż wystawy rzeźby w drewnie autorstwa tarnogórzanina Jerzego Liska. Wernisaż odbędzie się 8 lutego o godz. 19.00.

Fot. Magdalena Zaton

Uwaga, znowu będzie ślisko!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie o oblodzeniu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 18.30 - 28 stycznia br.
do godz. 07.30 - 29 stycznia br.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

31 stycznia o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Obrady będą transmitowane online: http://www.powiat.tarnogorski.pl/sesje-rady-powiatu

Wystawa poświęcona Janowi Nowakowi - Jeziorańskiemu w Staszicu

W auli II LO im. S. Staszica odbyło się dziś otwarcie wystawy poświęconej Janowi Nowakowi - Jeziorańskiemu. Losy legendarnego "kuriera z Warszawy" począwszy od czasów gimnazjalnych, przez okres wojny, gdy był łącznikiem z rządem RP w Londynie, po emigrację do USA, gdzie był konsultantem Rady Bezpieczeństwa i współpracował z kolejnymi czterema prezydentami: Carterem, Reaganem, Bushem i Clintonem, aż po powrót do wolnej Polski przybliżył mecenas Jacek Taylor, przyjaciel rodziny Jeziorańskich oraz wykonawca testamentu Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Zabawa karnawałowa Domów Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Tarnowskich Górach zorganizował 24 stycznia zabawę karnawałową pn. W krainie lodu i śniegu. Wraz z podopiecznymi DPS-u, ich opiekunami i gośćmi z innych Domów Pomocy Społecznej, na sali Domu Kultury Jubilat bawili się dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Zyśk i członek Zarządu Powiatu Stanisław Torbus. Zaproszone były: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św.

„Moje dziedzictwo”, czyli Dzień Patrona w Chemiku

Wczoraj, 24 stycznia odbyła się w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach uroczystość Dnia Patrona – Marii Skłodowskiej Curie. Obchody rozpoczęły się od uroczystego otwarcia pracowni elektroradiologicznej, która wyposażona w nowoczesny sprzęt: aparat rentgenowski i aparat EKG, będzie służyła słuchaczom Szkoły Policealnej nr 1. Nauka na kierunku technik elektroradiolog trwa 2,5 roku, a kadra wykładowców dokłada wszelkich starań, aby poziom kształcenia w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii był na najwyższym poziomie.

Nowy Płatnik – nie czekaj

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34. Szczegóły w załączniku.

Informacja dla lokalnych OPP

W związku z przystąpieniem przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach do projektu „Wspieraj lokalnie”, mającego umożliwić organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, informujemy o możliwości przygotowania dla Państwa organizacji prezentacji/wizytówki w programie do rozliczeń PIT, który zamieszczony zostanie na naszej stronie internetowej. W czasie rozliczenia podatkowego w programie podatnicy zachęcani będą do przekazywania 1% na rzecz lokalnych OPP, czyli między innymi dla Państwa organizacji.

Objaśnienia podatkowe w sprawie zatrudniania pomocników w rolnictwie

Informujemy o ukazaniu się na portalu podatkowym „podatki.gov.pl”, objaśnienia podatkowego, które dotyczy obowiązków ciążących na rolnikach jako podmiotach wypłacających należności z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach.

Objaśnienia z upoważnienia Ministra Finansów zamieścił podsekretarz stanu, Filip Świtała. Zainteresowanych zachęcamy do lektury poniższego tekstu lub odwiedzin następujących internetowych adresów:

- Ministerstwo Finansów https://www.podatki.gov.pl/.
- Bezpośredni link do objaśnienia podatkowego https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-podatkowe/

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. 2018 poz.2204, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu.

Treść wykazu w załączniku

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną
dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Uwaga będzie ślisko!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie o oblodzeniu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12.30 do godz. 20.30 - 18 stycznia br.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2019

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2019. Pisemne opinie można wnosić od dnia 17 stycznia 2019 r. do dnia 25 stycznia 2019 r.

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji należy składać na załączonym formularzu w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 (pokój nr 1) lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@tarnogorski.pl lub kierować drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Ul. Karłuszowiec 5

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej. Szczegóły w załączniku.

„Motyw miłości w piosence obcojęzycznej”

Już 7 lutego 2019 odbędą się przesłuchania XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „Motyw miłości w piosence obcojęzycznej”. W tym roku impreza odbywać się będzie w sali widowiskowej Teatru Tańca i Ruchu „Rozbark” w Bytomiu. Organizatorem głównym jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu. II etap konkursu- przesłuchania finałowe odbędzie się w dniu 8 lutego 2019 roku w sali widowiskowej Teatru Tańca i Ruchu „Rozbark”, ul. W. Kilara 29 , 41-902 Bytom od godz. 10.00.

Wówczas również będzie miało miejsce ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród.

Uwaga na marznące opady! Będzie ślisko - ostrzega centrum kryzysowe

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie przed marznącymi opadami, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 18.00 - 15 stycznia br. do godz. 04.00 - 16 stycznia br.

Bezpłatna mammografia w Miasteczku Śląskim

Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich Kobiet – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi.

Skorzystaj z darmowej porady prawnika

W powiecie tarnogórskim działa system darmowej pomocy prawnej dla mieszkańców. Krąg osób, które mogą z takiej pomocy skorzystać jest bardzo szeroki. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W jaki sposób jest to weryfikowane? Bardzo prosto - poprzez podpisanie oświadczenia.

Uwaga!

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu tarnogórskiego należy umawiać pod numerem telefonu 32 381 37 76.
w dniach i godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach:
- poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7.00 do godz. 15.00
- wtorek od godz. 8.00 do godz. 17.00
- piątek od godz. 7.00 do godz. 14.00

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Pisemne opinie można wnosić od dnia 15 stycznia 2019 r. do dnia 17 stycznia 2019 r.

Nie żyje Paweł Adamowicz

Z ogromnym bólem i niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, samorządowca, wieloletniego prezydenta Gdańska.

Rodzinie, Przyjaciołom, Współpracownikom i Gdańszczanom składamy najszczersze wyrazy współczucia.

w imieniu Zarządu Powiatu
Krystyna Kosmala
Starosta Tarnogórski

w imieniu Rady Powiatu
Przemysław Cichosz
Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego

Pierwsze kursy w projekcie "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej"

W listopadzie i grudniu ubiegłego roku uczniowie 9 ponadgimnazjalnych tarnogórskich szkół zawodowych, zrekrutowani do projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej, wzięli udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno – zawodowego. Jest to pierwszy etap projektu, ma na celu zbadanie indywidualnych potrzeb, predyspozycji i możliwości uczestników, określenie potencjału zawodowego w oparciu, o które zaplanowane zostanie wsparcie w postaci kursów zawodowych lub dodatkowych praktyk i staży u pracodawców.

Uwaga na marznące opady! Będzie ślisko - ostrzega centrum kryzysowe

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie przed marznącymi opadami, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 11.30 do godz. 17.30 - 14 stycznia br.

Uwaga, silny wiatr

Według prognozy IMiGW dziś (14 stycznia) od godziny 04.00 do godziny 14.00 na terenie województwa śląskiego należy spodziewać się silnego wiatru. Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 40 km/h z porywami do 80 km/h. Miejscami silny wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - ostrzegają meteorolodzy IMiGW.

Zjawisko skutkować może uszkodzeniami napowietrznych sieci energetycznych oraz budynków i infrastruktury, a także utrudnieniami w przejezdności szlaków komunikacyjnych. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach!

MAŁY ZUS – nowa ulga dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2019 r. mamy nową ulgę dla przedsiębiorców. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS”. To propozycja dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
Z nowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie można skorzystać nie wcześniej niż po ustaniu „preferencyjnych składek”.

5. Morsowanie z okazji WOŚP nad Zalewem Nakło-Chechło

Już 13 stycznia 2019 roku o godz. 12:00 odbędzie się największe morsowanie w powiecie tarnogórskim. "Morsy z Chechła Rodem" oraz ich przyjaciele wejdą do lodowatej wody Zalewu Nakło-Chechło w szczytnym celu, bo z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oczywiście przy okazji morsowania będzie możliwość wrzucenia datku do puszki WOŚP. To już piąta edycja tej imprezy. W zeszłym roku do wody weszło ponad 100 ludzi w rożnym wieku. W tym roku organizatorzy spodziewają się jeszcze większej frekwencji!

Wystawa fotograficzna “Trzecie oko”

Zapraszamy jutro (11 stycznia) o godz. 17.00 do Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim na wernisaż wystawy fotograficznej pt. Trzecie oko. Wystawa jest podsumowaniem działalności uczniów o specjalności fotografia artystyczna z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach. Więcej szczegółów na poniższym plakacie.

Budowa oświetlenia parkowego w CKŚ

Nowy rok zaczyna się dla Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim bardzo dobrze. Mimo śnieżnej aury trwają intensywne prace w ramach realizacji projektu Budowa sieci oświetlenia alejek parkowych w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Parkowej (projekt realizowany w ramach II edycji budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego). Jego wykonawcą jest Zakład Instalacji Elektrycznych „CAGRO” Sp. z o.o. z Radzionkowa. Ostateczny termin zakończenia prac został wyznaczony na 29 marca. Wiosnę powitamy zatem przy pięknym (jak nas zapewniają panowie z CAGRO) świetle nowych lamp.

Tłusty czwartek z bluesem

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim zaprasza na wyjątkowy koncert. 28 lutego 2019 o godzinie 18.00 w ramach cyklu Tłusty czwartek z bluesem wystąpi Śląska Grupa Bluesowa i goście.

Zabytkowy Pałac Kawalera w Świerklańcu po remoncie portyku

Z końcem 2018 roku zakończyła się realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu – Pałacu Kawalera w Świerklańcu” dofinansowana przez Metropolitalny Fundusz Solidarności. Dzięki inwestycji wejście do zabytkowego obiektu zyskało nowe życie.

Pałac Kawalera w Świerklańcu to obiekt wpisany do Rejestru zabytków województwa śląskiego, dlatego modernizacja portyku została przeprowadzone zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Rusza nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany"!

Konkurs „Zabytek Zadbany” ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

Pierwszy po ostatnich wyborach samorządowych Konwent Powiatów Województwa Śląskiego został zorganizowany 7 stycznia na terenie gminy Bestwina. Powiat Tarnogórski reprezentował na konwencie wicestarosta Sebastian Nowak.

Uwaga na marznące opady! Będzie ślisko - ostrzega centrum kryzysowe

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie przed marznącymi opadami, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 22.00 - 8 stycznia br. do godz. 10.00 - 9 stycznia br.

Uwaga na intensywne opady śniegu

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu w powiecie tarnogórskim. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 18:00, 4 stycznia (piątek) do godz. 12.00, 5 stycznia (sobota).

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - powiat tarnogórski

W załączniku publikujemy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego.

Ogłoszenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz.1716) informuje:

  • z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów,

Styczeń miesiącem wszystkich Tarnogórzan

Mieszkasz w Tarnowskich Górach, a nie byłeś jeszcze nigdy w Zabytkowej Kopalni Srebra? Odkryj nowe miejsce światowego dziedzictwa UNESCO w promocyjnej cenie. Dotknij historii, która zachwyca turystów z wszystkich kontynentów. Więcej: https://kopalniasrebra.pl/2018/12/20/styczen-miesiacem-wszystkich-tarnog...

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego Powiatu Tarnogórskiego w 2019 roku

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego Powiatu Tarnogórskiego w 2019 roku:

1. Tarnowskie Góry ul. Karłuszowiec 5
Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

poniedziałek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
wtorek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
środa – od godz. 16.00 do godz. 20.00,
czwartek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
piątek – od godz. 14.00 do godz. 18.00


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen