luty 2019

Ruszył nabór wniosków o dotacje z programu „Niepodległa” 2019

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.

KRUS zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVI Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika

Serdecznie zapraszamy do kibicowania podczas XVI edycji turnieju koszykówki Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika. W turnieju biorą udział drużyny z powiatu tarnogórskiego, a także reprezentanci miast partnerskich Tarnowskich Gór. Memoriał na stałe wpisał się w kalendarz imprez sportowych w naszym powiecie. Tegoroczna edycja potrwa od 28 lutego do 2 marca. Impreza została dofinansowana przez Powiat Tarnogórski.

Więcej szczegółów nt. imprezy: http://turniejkosza.pl

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

Stowarzyszenie „Góry Kultury” z siedzibą w Tarnowskich Górach złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych „Kalety 2019”
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie (tj. do 04.03.2019 r.).

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej
na terenie gminy Tarnowskie Góry oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki
o numerach 88 i 651/89 obręb Strzybnica.
Termin przetargu: 2.04.2019r.
Cena wywoławcza: 130 000,00 zł netto + podatek VAT
Wysokość wadium: 20 000,00 zł
Termin wniesienia wadium: 26.03.2019r.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej
na terenie gminy Ożarowice oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer
151/9 obręb Pyrzowice.
Termin przetargu: 2.04.2019r.
Cena wywoławcza: 165 000,00 zł netto + podatek VAT
Wysokość wadium: 25 000,00 zł
Termin wniesienia wadium: 26.03.2019r.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Poszukiwani wykonawcy do przeprowadzenia 23 kursów zawodowych dla uczestników i uczestniczek projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Partner Powiatu Tarnogórskiego odpowiadający za realizację kursów zawodowych dla uczestników i uczestniczek projektu zamieściła na Bazie Konkurencyjności zapytanie ofertowe, mające na celu wyłonienie Wykonawców usług przeprowadzenia kolejnych 23 kursów zawodowych: w tym

1) Autocad lub równoważny,
2) Fotografia produktowa/reklamowa,
3) Obsługa klienta i techniki sprzedaży,
4) Animator czasu wolnego,
5) Kurs baristy,
6) Kurs certyfikowany z języka migowego,
7) Kurs cukierniczy I stopnia,
8) Kurs dietetyki,

Konkurs w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości 15 000 zł.

Termin składania ofert upływa 22 marca 2019 r.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach tel. 32 381 37 69. Więcej: http://tarnogorski.pl/node/7558

Uwaga, będzie ślisko!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie o oblodzeniu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 06.00 do godz. 10.00 - 22 lutego br.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 17/79/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, która dostępna jest w załączniku.
Ponadto zamieszczamy obowiązujący wzór oferty konkursowej.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

26 lutego o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Obrady będą transmitowane online: http://www.powiat.tarnogorski.pl/sesje-rady-powiatu

Uwaga! Utrudnienia w ruchu. Droga powiatowa przy ul. Wolności w Zbrosławicach będzie zamknięta

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, że od poniedziałku (25 lutego) zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ulica Wolności (DP 3275 S) w miejscowości Zbrosławice, w związku z wykonaniem robót związanych z rozbiórką nieczynnego wiaduktu kolejowego.

Na czas zamknięcia drogi zostanie wprowadzony objazd dla ruchu kołowego ulicami: Wieczorka, Reptowska, Wyzwolenia, Górnicka oraz Oświęcimska.

Planowany termin zakończenia prac ustalono na dzień 20 marca 2019 r. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Nowe wyposażenie w czterech pracowniach praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

W grudniu ubiegłego roku Wydział Strategii i Rozwoju rozpoczął doposażanie pierwszych pracowni praktycznej nauki zawodu dla kierunków kształcenia biorących udział w projekcie POWIATOWA AKADEMIA SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ.

Studenci Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w TVP3 Katowic

22 lutego (piątek) o godz. 19.10 słuchacze z Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku będą gośćmi programu TVP3 Katowice. Wystąpią w drugim odcinku cyklicznego programu, który telewizja regionalna kieruje do osób dojrzałych tj. od lat 50+ do 100. Tarnogórzanom został przydzielony temat "rzeka" - bezpieczeństwo seniorów. Zobaczymy ich w scenkach rodzajowych oraz w rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin związanych z tematyką przewodnią programu.

Wymiana drzew przy ulicy Knosały w Radzionkowie pod budowę ścieżki pieszo–rowerowej

Trwa wycinka drzew pod budowę ścieżki pieszo–rowerowej w ciągu ulicy Knosały w Radzionkowie. Stare i częściowo spróchniałe drzewa to w zdecydowanej większości topole, które wkrótce zostaną zastąpione nowymi gatunkami takimi jak klon zwyczajny, klon jawor, lipa drobnolistna i czereśnia ptasia. Przy wyznaczaniu nasadzeń zastępczych, które zrealizowane zostaną w terminie do 30 listopada 2021 roku, uwzględniono m.in. rozmiar i funkcje, jakie wytypowane drzewa pełnią w ekosystemie.

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć do Kancelarii Starostwa Powiatowego, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, (parter pok. nr 1) w terminie do 25 lutego 2019 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.

Wiedzą więcej niż przeciętny Polak

Blisko 5 tys. uczniów województwa śląskiego wzięło udział w szkolnym etapie olimpiady ZUS Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Z terenu działalności zabrzańskiego oddziału ZUS wystartowało 435 młodych osób z 22 szkół. Do wojewódzkiego etapu dostała się jedna szkoła z Tarnowskich Gór – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli.

Pracowite ferie uczniów tarnogórskich szkół zawodowych

Już od dzisiaj ruszają pierwsze staże i praktyki u pracodawców, które są kolejnym wsparciem dla uczniów biorących udział w projekcie. W ramach projektu” Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” uczestnicy wzięli już udział w doradztwie edukacyjno – zawodowym, część z nich wzięła udział w kursach zawodowych takich jak Java, Android (przeznaczony dla techników informatyków), Diagnostyka pojazdów (kurs przeznaczony dla mechaników pojazdów samochodowych i techników pojazdów samochodowych).

Uwaga, znowu będzie ślisko!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie o oblodzeniu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 02.00 do godz. 09.30 - 12 lutego br.

"Bezpieczne ferie 2019"

Od 11 lutego w województwie śląskim rozpoczynają się ferie zimowe. W ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2019" służby i inspekcje działające na obszarze województwa monitorować będą formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.

Podejmowane działania połączone będą z wysiłkami m.in.: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grup: Jurajskiej i Beskidzkiej, Beskidzkiego i Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Twój e-PIT

Ministerstwo Finansów od 15 lutego 2019 roku na Portalu Podatkowym uruchomi e-usługę "Twój e-PIT", za pomocą której rozliczy deklaracje podatkowe PIT-37 i PIT-38 – za podatników.

Kontrola autokarów przed wyjazdami na ferie

Dla wszystkich rodziców największym skarbem są ich dzieci. Wysyłając swoje pociechy na ferie zimowe, chcą mieć pewność, że najmłodsi bezpiecznie dotrą na miejsce. W tym celu, o kontrolę stanu technicznego autobusu i trzeźwości kierowcy proszą policjantów. Wiedzą, że fachowcom z drogówki nic nie umknie i w przypadku złego przygotowania pojazdu do trasy uniemożliwią jego wyjazd. W przypadku bezpieczeństwa naszych dzieci nie ma kompromisów. Ostrożność procentuje.

Konkurs w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości 35 000 zł.

Termin składania ofert upływa 25 lutego 2019 r.

Konkurs w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Utrudnienia w ruchu. Droga powiatowa przy ul. Mickiewicza w Zbrosławicach będzie zamknięta

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, że od piątku (08.02.2019 r.) aż do 28.02.2019 r., w związku z rozbiórką wiaduktu, nastąpi całkowite zamknięcie odcinka drogi w ciągu ul. Mickiewicza w Zbrosławicach. Za utrudnienia przepraszamy.

Kolej na Ferie

W czasie ferii dzieci i młodzież jeżdżą pociągami Kolei Śląskich za darmo! Oferta obowiązuje od 9 do 24 lutego 2019, czyli w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Aby w tym czasie za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną.

Konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości 70 000 zł. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów całkowitych zadania nie więcej niż 5000 zł z czego udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosić będzie nie mniej niż 5%.

Uwaga, oblodzenie!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach przestrzega przed oblodzeniem. W godzinach popołudniowych i wieczornych prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Zjawisko ma trwać od godz. 17.00 (04.02.2019) do jutra rana do 7.30 (05.02.2019).

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 35 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.)Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Powiat nominowany w konkursie "Zdrowy Samorząd". Trwa głosowanie

Powiat Tarnogórski zakwalifikował się do II etapu konkursu Zdrowy Samorząd, (którego organizatorem są redakcje: PortalSamorządowy.pl, portalu i magazynu Rynek Zdrowia i Grupa PTWP) z programem "Świadomy Pacjent"- tj. programem edukacji zdrowotnej skierowanym do pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz mieszkańców powiatu.

Radni przegłosowali zamiar likwidacji szkoły

Sprawa wygaszenia Technikum nr 13 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 zdominowała wczorajszą sesję Rady Powiatu Tarnogórskiego. Uchwałę o zamiarze likwidacji radni przyjęli większością głosów. (17 za, 3 przeciw, 5 wstrzymało się).

Ta szkoła od wielu lat ma problem z naborem – tłumaczyła radnym naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Susek - Pomimo wprowadzania oferty kształcenia w wielu zawodach od kilku lat udaje się zrobić nabór jedynie do jednej klasy, co potwierdza brak możliwości dalszego funkcjonowania szkoły.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen