marzec 2019

Zmiana czasu. W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki

W nocy z 30 na 31 marca zmieniamy czas z zimowego na letni - pośpimy przez to o godzinę krócej. W niedzielę nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 2:00 na 3:00.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w dniu 25 marca 2019 r. podjął uchwałę nr 24/112/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zestawienie projektów dofinansowanych znajduje się w załączniku.
Informacji udziela Pani Katarzyna Wilk - starszy inspektor Biura ds. Promocji, Kultury i Sportu pod numerem telefonu 032 381 87 65.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

W załączniku publikujemy uchwałę nr 24/111/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2019 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobą układu ruchu. Ważne! Zgłoszenia do 10 maja

Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować wnioski o skierowanie na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu.

Dzieci z terenu województwa śląskiego w tym roku będą mogły się leczyć i odpoczywać w dwóch krusowskich ośrodkach:

  • podopieczni z wadami postawy i chorobami układu ruchu przebywać będą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 23 czerwca do 13 lipca 2019 roku

Akcja szczepienia lisów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach informuje, że w dniach od 4 do 13 kwietnia br. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe.

Wykaz nieruchomości Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży. Szczegóły w załączniku

Informacja o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego

Na podstawie § 4 Uchwały nr 353/1682/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego Starosta Tarnogórski informuje,że w roku 2019 przeznacza się kwotę 6.000,- zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) na wsparcie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego poprzez realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie akwenów Powiatu Tarnogórskiego.
Szczegółowe informacje publikujemy w załączniku.

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

Fundacja Bieg Rolnika złożyła wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:
„V Bieg Rolnika”
Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na tablicy ogłoszeń (tj. do 01.04.2019 r.).
Uwagi prosimy składać na adres:
Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Radzionkowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1020/114 arkusz mapy 4, obręb Radzionków.
Termin przetargu: 07.05.2019 rok.
Cena wywoławcza: 60 000,00 zł netto + podatek VAT.
Wysokość wadium: 9 000,00 zł.
Termin wniesienia wadium: 30.04.2019 rok.
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Kolejne zapytanie ofertowe PASUSZ

W załączniku publikujemy kolejne zapytanie ofertowe PASUSZ.

XI edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Zapytanie ofertowe PASUSZ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - instytucja odpowiedzialna w projekcie za realizację kursów dla uczestników projektu ogłosiła na bazie konkurencyjności kolejne zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest Kurs na podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wszystkie typy), kat. IP. Termin składania ofert do 28 marca 2019 roku. Szczegóły w załącznikach.

Unieważniono kurs na podesty ruchome

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - instytucja odpowiedzialna w projekcie PASUSZ za realizację kursów dla uczestników projektu, ogłosiła unieważnienie kursu na podesty ruchome. Szczegóły w załączniku.

Targi edukacyjne 2019

Dziś i jutro, w godzinach od 9.00 do 14.00, Powiat Tarnogórski organizuje w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach Targi Edukacyjne dla uczniów III klas gimnazjalnych i VIII klas szkoły podstawowej. Targi organizowane są już po raz osiemnasty. Podczas targów młodzież może nie tylko zapoznać się ze specyfiką poszczególnych szkół, zasięgnąć opinii o kierunkach kształcenia, ale przede wszystkim porozmawiać z uczniami i nauczycielami danej szkoły.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W załączniku publikujemy uchwałę nr 23/107/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

27 marca o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Obrady będą transmitowane online: http://www.powiat.tarnogorski.pl/sesje-rady-powiatu

Szczegółowy porządek obrad publikujemy pod adresem: https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2582&parcat=327&t=more&grupa=15c90...
Projekty uchwał znajdują się pod adresem: https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

Ogólnopolski konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, organizuje V edycję konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich – drużyny składające się maksymalnie z trzech osób. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach:
I etap – to weryfikacja zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Oddziale Terenowym w Krakowie,

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: „Piknik na ulicy maszynowej”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na tablicy ogłoszeń (tj. do 25.03.2019 r.).

Zapraszamy na Targi Edukacyjne

Liceum, technikum, a może szkoła branżowa? Jeśli jesteś uczniem trzeciej klasy gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej i stoisz przed trudnym wyborem szkoły, w której będziesz kontynuować naukę - przyjdź 20 i 21 marca na Targi Edukacyjne i zobacz, co mają do zaoferowania szkoły ponadpodstawowe w powiecie tarnogórskim.

Targi odbędą się Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, ul Pokoju 14, w godzinach od 9.00 do 14.00.

Uwaga na silny wiatr! Wydano ostrzeżenie dla Śląska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie o silnym wietrze dla województwa śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 23.00 - 15.03.2019 do godz. 13.00 - 16 marca br.

VIII Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny w Truszczycy

W sobotę, 23 marca w Truszczycy odbędzie się ósma edycja Biegowego Powitania Wiosny. Zapraszamy do lektury szczegółów zamieszczonych na plakacie i w regulaminie oraz wypełniania kart zgłoszeń! Więcej na kalety.pl. Impreza współorganizowana jest przez Powiat Tarnogórski.

Kolejne zapytanie ofertowe PASUSZ

14 marca br. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - instytucja odpowiedzialna w projekcie za realizację kursów dla uczestników projektu ogłosiła na bazie konkurencyjności kolejne zapytanie ofertowe. Tym razem dotyczy ono 20 kursów zawodowych dla młodzieży tarnogórskich szkół zawodowych uczestniczących w projekcie. Są to : 1. kurs AutoCad lub równoważny, 2. Fotografia produktowa/reklamowa 3. Kurs na wózek widłowy z bezpieczną wymianą butli 4. ECDL Standard lub równoważny 5. Kurs baristy 6. Kurs certyfikowany z języka migowego 7. Kurs cukierniczy I stopnia 8. Kurs wizażu i stylizacji 9.

Światowy Dzień Konsumenta

Konsumentami jesteśmy wszyscy, dobrze więc znać swoje podstawowe prawa. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa. Tak stanowi treść art.76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzający ochronię konsumentów do ustawy zasadniczej.

Program Stypendialny Horyzonty

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła dziewiątą rekrutację do programu stypendialnego.

Program Stypendialny Horyzonty oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą mieszkać w dużym mieście oraz zdobywać w nim wiedzę i doświadczenia. Fundacja umożliwia stypendystom naukę w najciekawszych liceach i technikach w kraju, a także tworzy przestrzeń do rozwoju osobistego w szkole i poza szkołą.

Od 15 lutego do 31 marca kandydaci mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy online na stronie internetowej, www.efc.edu.pl.

Droga powiatowa przy ul. Wolności w Zbrosławicach otwarta

Dziś otwarto dla ruchu kołowego ulicę Wolności (DP 3275 S) w miejscowości Zbrosławice. Droga została zamknięta z powodu robót związanych z rozbiórką nieczynnego wiaduktu kolejowego.

ZUS. Pierwsze decyzje waloryzacyjne już wysłane

ZUS rozpoczął wysyłkę listów z informacją o wysokości świadczenia po waloryzacji. W ciągu miesiąca do emerytów i rencistów trafi blisko 8,5 mln korespondencji.

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

Uczniowski Klub Sportowy Świerklaniec złożył wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:„Zgrupowanie sportowe kajakarzy”.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na tablicy ogłoszeń (tj. do 18.03.2019 r.).
Uwagi prosimy składać na adres:

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć wszystkim Paniom i Panom Sołtysom wyrazy szacunku i uznania. Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszańcami, jak i władzami samorządu przynosi radość i realizację nowych wyzwań. Niech nigdy nie zabraknie wytrwałości, pomysłów na nowe inwestycje oraz inicjatyw integrujących lokalną społeczność

życzą
w imieniu Zarządu Powiatu
Krystyna Kosmala
Starosta Tarnogórski

w imieniu Rady Powiatu
Przemysław Cichosz
Przewodniczący Rady Powiatu

Uwaga, silny wiatr

Według prognozy IMiGW dziś (10 marca) od godziny 22.00 do godziny 07.00 (11 marca) na terenie województwa śląskiego należy spodziewać się silnego wiatru. Prognozuje się wystąpienie wiatru o prędkości od 60 km/h z porywami do 100 km/h.

Fundacja BGŻ BNP Paribas rusza z rekrutacją absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu „Klasa”

Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni - to tylko część korzyści, na jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa do 12 kwietnia.

Życzenia na Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim mieszkankom powiatu tarnogórskiego składamy najserdeczniejsze życzenia szczęścia i pomyślności, spełnienia marzeń oraz samych uśmiechów na twarzy, a także życzymy Wam, aby każdy kolejny dzień był Waszym Dniem Kobiet i byście zawsze czuły się doceniane
życzą
w imieniu Zarządu Powiatu
Sebastian Nowak
Wicestarosta Tarnogórski

w imieniu Rady Powiatu
Przemysław Cichosz
Przewodniczący Rady Powiatu

Wystawa "Mój przyjaciel Anioł" w CKŚ

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim zaprasza na wernisaż wystawy "Mój przyjaciel Anioł". Impreza odbędzie się o godzinie 18.00 - 23 marca 2019 roku. W czasie wernisażu odbędzie się koncert "Muzyczna interpretacja obrazów" w wykonaniu Piotra Pospieszałowskiego (gitara klasyczna) i Maksyma Pisteloka (kontrabas).

O WYSTAWIE

Przedsiębiorco sprawdź czy nie masz nadpłaty - ZUS zwróci pieniądze

Ponad 1,6 mln płatników ma nadpłaty na swoich kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aktywni przedsiębiorcy mogą pomniejszyć swoje kolejne płatności, nieaktywni mają 5 lat na wystąpienie o zwrot nadpłaconych składek. Później się przedawnią. Warto skontaktować się więc z ZUS i sprawdzić, czy po zamkniętej działalności nic nie zostało do zwrotu.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Kolejne spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego za nami

5 marca w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach powołanej na lata na lata 2017 – 2020.

Płatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,
w przyszłym tygodniu 15 marca (piątek) Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej organizuje szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. “Rachunkowość organizacji pozarządowej w 2019 r. (z uwzględnieniem działalności gospodarczej)”.
Szkolenie ma na celu:
a. Przedstawienie przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących NGO, z uwzględnieniem zmian na przestrzeni ostatnich lat.
b. Wprowadzenie w problematykę polityki rachunkowości, koniecznych i korzystnych przepisów wewnętrznych.

CIT-8 obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej [informacje dla rozliczenia w 2019 r.]

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów).


Co to jest CIT-8

Uwaga na silny wiatr! Wydano ostrzeżenie dla Śląska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wydało ostrzeżenie o silnym wietrze dla województwa śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 13.00 do godz. 17.00 - 5 marca br.

Oddali hołd ofiarom Katynia

Złożeniem wiązanek kwiatów pod tablicą katyńską na murze kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła upamiętniono dziś 79 rocznicę podpisania w Moskwie dekretu przesądzającego losy ponad 25 tysięcy Polaków osadzonych w sowieckich więzieniach i obozach jenieckich. 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne KC KCPR podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Gmina Tworóg złożył wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:
„Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka”
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na tablicy ogłoszeń (tj. do 11.03.2019 r.).

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

Kolejowy Ośrodek Rekreacji i Sportu „Śląsk” w Tarnowskich Górach złożył wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:
„Organizacja zajęć treningowych, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z sekcji podnoszenia ciężarów KORiS „Śląsk” w Tarnowskich Górach”

Trwa nabór kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji

Ogłoszony został nabór kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji.

Śląska Rada ds. Seniorów jest organem o charakterze opiniująco – doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, przy Marszałku Województwa Śląskiego. Rada reprezentuje środowiska osób starszych oraz ekspertów w zakresie polityki senioralnej na poziomie regionalnym.

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Ruszył nabór wniosków do Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2019!

Do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r.

Rusza kwalifikacja wojskowa

Od 4 marca do 11 kwietnia potrwa w powiecie tarnogórskim tegotoczna kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską obejmie w tym roku około 800 mieszkańców naszego powiatu – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen