kwiecień 2019

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w 2019 i 2020 roku w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Teraz MY” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej - pomoc społeczna

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Tarnogórskim typu łączonego ABC na 20 miejsc, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

UKS Judo Ahinsa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach złożył wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o szkolenia na bazie judo”

Konkurs na stanowisko prezesa zarządu WSP S.A.

Rada Nadzorcza Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr B. Hagera ogłasza konkurs na stanowisko prezesa zarządu WSP S.A. Szczegóły publikujemy w załączniku.

79. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Wczoraj, 28 kwietnia w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzina Katyńska upamiętniona została 79. rocznica zbrodni katyńskiej. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządów, parlamentu, wojska, policji, kombatanci, młodzież oraz rodziny ofiar Zbrodni Katyńskiej. Pod tablicą ku czci pomordowanych z Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska i innych obozów wiązanki kwiatów złożyli m.in. starosta Krystyna Kosmala, wicestarosta Sebastian Nowak i członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Krzysztof Łoziński.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

W załączniku publikujemy protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2023.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

Wykaz aptek ogólnodostępnych

W załączniku publikujemy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu tarnogórskiego.

Miasto Gwarków – Szlak Srebra i Wody w Tarnowskich Górach, Bytomiu i Zbrosławicach

Dziś, 25 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach uroczyście podsumowano projekt upowszechniania dziedzictwa dla pogórniczych zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, pod roboczym tytułem: „Miasto Gwarków – Szlak Srebra i Wody w Tarnowskich Górach, Bytomiu i Zbrosławicach”.

Podczas spotkania zaprezentowano przygotowany przez konsorcjum firm Locativo i Branding Expert, projekt obejmujący: strategię marketingową na najbliższe 4 lata, założenia utworzenia markowego produktu turystycznego w postaci nowego szlaku kulturowego, a także model zarządzania szlakiem.

2 maja - punkt paszportowy nieczynny

Uprzejmie informujemy, że 2 maja br. punkt przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 będzie nieczynny.

Zapraszamy na obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala oraz Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech serdecznie zapraszają na uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja.

W programie uroczystości:

  • godz. 10.00 - uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i Powiatu Tarnogórskiego w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach z udziałem chóry Allegro
  • godz. 11.00 - występ Powiatowej Reprezentacji Młodzieży
  • - przemówienia przedstawicieli Władz Powiatu i Miasta oraz zaproszonych gości

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Tarnogórskim

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Tarnogórskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 29/152/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej, która dostępna jest w załączniku.

WORK it OUT - Święto pracy w rytmie industrialnego tańca

Zaczynamy przygotowania do drugiej edycji wydarzenia taneczno-muzycznego WORK it OUT – Dzień Kultury Przemysłowej, które w niekonwencjonalny sposób promuje dziedzictwo industrialne Starego Kontynentu. W tym jednodniowym festiwalu, koordynowanym przez ERIH - European Route of Industrial Heritage, weźmie udział w sumie aż 40 zabytków techniki z całej Europy. Jednym z nich jest nasza kopalnia - obiekt światowego dziedzictwa UNESCO, Gwiazda Szlak Zabytków Techniki i Punkt Kotwiczny ERIH.

Srebrem pisane - wernisaż

Zapraszamy do odwiedzania wystawy "Srebrem pisane", której organizatorem jest obchodzące jubileusz 65-lecia Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Obrazy, zdjęcia, rzeźby i płótna tej ekspozycji (około 100 eksponatów!), inspirowane tarnogórskimi podziemiami, są dziełem uczestników Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Plenerów Artystycznych i należą do kolekcji SMZT. Wernisaż odbędzie się 27 kwietnia o godz. 18.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

30 kwietnia o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Obrady będą transmitowane online: http://www.powiat.tarnogorski.pl/sesje-rady-powiatu

Szczegółowy porządek obrad publikujemy pod adresem: https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2582&parcat=327&t=more&grupa=15cbe...
Projekty uchwał znajdują się pod adresem: https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Śwerklańcu, obręb Świerklaniec, stanowiącej własnośc Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Świerklańcu, obręb Świerklaniec, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wesołych Świąt

Wszystkiego, co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, wiosennych nastrojów, ciepłej, radosnej atmosfery, a także odpoczynku w rodzinnym gronie
życzą

Krystyna Kosmala - Starosta Tarnogórski
Przemysław Cichosz - Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego

wraz z Radnymi, Zarządem Powiatu i Pracownikami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Uchwałą nr 28/143/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Treść uchwały publikujemy w załączniku.

Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim, Powiat Tarnogórski i Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach na 2 Tarnogórskie Forum ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które odbędzie się 7 maja br. (wtorek) w Tarnogórskim Centrum Kultury w godzinach 12:00-16:00. Więcej szczegółów na dołączonym plakacie.

Nowe oświetlenie parkowe w Nakle Śląskim

Przy alejkach w parku Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim pojawiły się nowe lampy. Stare, wysokie, betonowe słupy zostały zastąpione przez nowoczesne, ledowe oświetlenie. Dziś, Zarząd Powiatu Tarnogórskiego dokonał odbioru końcowego inwestycji. Latarnie w parku zostały ustawione w ramach zwycięskiego projektu II edycji Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego, którego autorem był Jarosław Wasążnik, przewodniczący rady gminy Świerklaniec. Nowe oświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z parku i odwiedzających Centrum Kultury Śląskiej.

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

Treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszenia opinii w załączeniu.

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ,Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2023".

Treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszenia opinii w załączeniu.

Wiosenne zamiatanie ulic

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, że w nocy z 17.04.2019 (środa) na 18.04.2019 (czwartek) odbędzie się mechaniczne oczyszczanie dróg powiatowych:

  • ulica Górnicza
  • ulica Sienkiewicza
  • ulica Mickiewicza
  • ulica Powstańców Śląskich

Prosimy mieszkańców parkujących samochody na wyżej wymienionych ulicach o zmianę miejsc postojowych, tak aby umożliwić wykonanie prac.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomości położone w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomości położone w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34.

Wyższe emerytury, bo żyjemy krócej

Od kwietnia zmieniły się tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Stanowią one podstawę do obliczenia emerytur na nowych zasadach. To już drugi rok z rzędu, gdy obniża się średnie dalsze trwanie życia, co ma wpływ na wyliczenie emerytury.

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2019

Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Wielkanocne śniadanie, żeby nikt w ten czas nie czuł się sam

Wielkanocne śniadanie to bez wątpienia po rezurekcji najważniejszy moment nadchodzących świąt. Dla osób samotnych i potrzebujących z terenu powiatu tarnogórskiego, Starostwo Powiatowe przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Caritas Parafii Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach zorganizowało w dniu dzisiejszym (12 kwietnia) Wielkanocne śniadanie.

Kolejne porozumienie „Tarnogórskiej Sorbony” podpisane

Wczoraj (11 kwietnia) w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach popularnie nazywaną „Tarnogórską Sorboną” miało miejsce podpisanie porozumień o współpracy Wieloprofilowego Zespołu Szkół i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach z Firmą Produkcyjno-Handlową – EUROMEBEL STYL.

Z wizytą w Stalowej Woli

10 kwietnia przedstawiciele powiatu tarnogórskiego na czele ze starostą Krystyną Kosmalą złożyli wizytę w zaprzyjaźnionym powiecie stalowowolskim. Głównym celem odwiedzin była wizytacja nowo powstającego bloku operacyjnego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. W trakcie wizyty rozmawiano również o aktualnej sytuacji w służbie zdrowia i pomocy społecznej. Powiat stalowowolski na modernizację swojego szpitala przekazał w ostatnich latach 60 milionów złotych, z czego ponad 30 milionów to środki zewnętrzne (przede wszystkim środki krajowe).

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Tarnowskie Góry oznaczonej jako działki o numerach 88 i 651/89 obręb Strzybnica.

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Ożarowice oznaczonej jako działka nr 151/9 obręb Pyrzowice.

Rocznica katastrofy smoleńskiej

9 lat temu miała miejsce katastrofa polskiego samolotu rządowego pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób, a wśród nich m.in.: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu oraz dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. Z tej okazji członek Zarządu Powiatu Krzysztof Łoziński i radna Krystyna Trzęsiok w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Tarnogórskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy lotniczej, znajdującym się w tarnogórskim Parku Miejskim.

Minister Środowiska wyraził zgodę na wyłączenie terenów Zalewu Nakło-Chechło z produkcji leśnej

8 kwietnia 2019 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Świerklaniec decyzja wydana przez Ministra Środowiska, który wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne niemal 127 hektarów gruntów leśnych (tereny Zalewu i jego okolic) stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Świerklaniec.

Targi Pracy

Dziś, 9 kwietnia br. w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyły się zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Targi Pracy. Spotkanie było okazją do porozmawiania z pracodawcami oraz skorzystania z porad ekspertów publicznych służb zatrudnienia i prawa pracy. Honorowy patronat nad targami objęła starosta Krystyna Kosmala. Wśród zaproszonych gości byli m.in.

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

Stowarzyszenie Artystów Śląskich „STAŚ” złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:
Plener malarski - szlakiem zabytków i rezydencji magnackich w Powiecie Tarnogórskim.

Uwagi prosimy składać na adres:
Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: promocja@tarnogorski.pl

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów:

  1. Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie, ul. Nałkowskiej 2;
  2. Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 26.

Ogłoszenia dostępne są pod adresem:
https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1151&parcat=1150&t=menu

Oferty można składać do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pok. nr 1.

Nowa dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Od dziś Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowskich Górach ma nowego dyrektora. Została nim Sabina Müller, nauczycielka z 22 - letnim stażem. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Sabiny Müller związane jest z pracą trenera w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach. Nowa dyrektor zastąpiła na stanowisku Izabelę Chróst - Jóźwiak.

IV Powiatowy Konkurs Matematyczny SUDOKU

29 marca w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach odbył się II etap IV Powiatowego Konkursu Matematycznego SUDOKU pod patronatem Starosty Tarnogórskiego.

Targi Pracy

Wzorem lat ubiegłych Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach organizuje Targi Pracy. Zapraszamy 9 kwietnia 2019 roku w godzinach od 10.00 do 12.00 do Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach.

Targi Pracy są okazją do promocji firmy oraz dają możliwość przedstawienia oferty potencjalnym pracownikom. Stwarzają również okazję do budowania i wzmacniania wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy. Dla osób poszukujących pracy to okazja do zapoznania się z oczekiwaniami i wymogami pracodawców na lokalnym rynku pracy.

(D)oceń najlepszą przestrzeń

Rusza dwudziesta edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie. Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności.

Dojazd do starostwa utrudniony

Od dziś do 8 kwietnia (poniedziałek) zamknięta dla ruchu kołowego jest ulica Karłuszowiec w Tarnowskich Górach. Dojazd do Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 możliwy jest od ulicy Lipowej. Zmiany w organizacji ruchu spowodowane są pracami prowadzonymi przez firmę Veolia.

Recital

W czwartek, 11 kwietnia zapraszamy do Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim na recital Adrianny Noszczyk pt.: "Bal u Posejdona".

Na recital "Bal u Posejdona" złożą się najpiękniejsze piosenki z repertuaru Anny German w nowych aranżacjach (m.in. "Księżyc i róża","Bal u Posejdona", "Tańczące Eurydyki"), a także różnorodne stylistycznie utwory skomponowane specjalnie dla Adrianny. Wokalistce będzie akompaniować zespół znakomitych muzyków: Wojciech Sanocki (fortepian), Piotr Górka (kontrabas), Arek Skolik (perkusja), Stanisław Sroka (gitara) oraz Tomasz Soswa (trąbka).

Opieka nad dzieckiem, gdy szkoły zamknięte

Gdy niespodziewanie zostanie zamknięte przedszkole czy szkoła, rodzice nie muszą gorączkowo szukać opieki dla swojego dziecka. Mogą zająć się nim sami i wystąpić do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje. Można go otrzymać także wówczas, gdy dziecko jest zdrowe, ale nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza.

Śląski Kongres Zawodowy

26 marca miał miejsce w Katowicach w Wyższej Szkole Technicznej Śląski Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Do pracy za granicę z zaświadczeniem A1

Zagraniczne zarobki kuszą naszych rodaków, stąd też chętnie podejmujemy pracę w innym kraju. Aby uniknąć podwójnego płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, warto sprawdzić czy w danym przepadku należy nam się zaświadczenie A1. Potwierdza ono, że do wskazanej w nim osoby stosuje się tylko polskie przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Konkurs na opowiadanie "Stulecie polskiego kryminału"

Rok 1919 to rok odbudowy i odnowy – powoływano wówczas kolejne instytucje niezbędne do funkcjonowania państwa, granice państwowe wciąż się kształtowały, prowadzono unifikację terenów dawnych trzech zaborów. W lipcu 1919 roku ogłoszono dekret o powołaniu Policji. Sto lat później, w związku z wyjątkową, setną rocznicą, Biuro Programu „Niepodległa” wraz z Komendą Główną Policji ogłaszają konkurs literacki na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne „Stulecie polskiego kryminału”. Hasło to jest umowne i symboliczne w wydźwięku – kryminały nie zaczęły przecież powstawać dopiero po 1918 roku.

Konkurs Potraw Wielkanocnych w Nakle Śląskim

29 marca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim odbyła się kolejna edycja Konkursu Potraw Wielkanocnych. W konkursie udział wzięło 11 dwuosobowych drużyn. Podobnie jak w zeszłym roku uczniowie mogli przygotować potrawy w trzech kategoriach: zupa, danie główne i deser. W kategorii deserów pierwsze miejsce zajęły Agnieszka Adamus i Magdalena Brzezina, najlepszą zupę ugotowały Paulina Boncol i Sabina Berda, a w kategorii danie główne zwyciężyły Sara Wyderka i Weronika Drej. Wśród zaproszonych na konkurs gości byli m.in.

Awaria systemu kolejkowego

Informujemy, że z powodu awarii nieczynny jest system kolejkowy Wydziału Komunikacji. Prosimy o niekorzystanie z serwisu do czasu usunięcia problemów technicznych. Przepraszamy za utrudnienia.

Kopalnia znów zatańczy dla Europy

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach szykuje się do drugiej edycji wydarzenia taneczno-muzycznego “WORK it OUT – Dzień Kultury Przemysłowej”, które w niekonwencjonalny sposób promuje dziedzictwo industrialne Starego Kontynentu. W tym jednodniowym festiwalu, koordynowanym przez Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego ERIH, weźmie udział w sumie aż 40 zabytków techniki z całej Europy.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen