Epidemie

WSKAZÓWKI DLA LUDNOŚCI

Co robić, aby chronić siebie i najbliższych?

 1. Wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów, ujęć wody zgłoś do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu.
 2. W czasie powodzi nie spożywaj żywności, która uległa zamoczeniu, nie pij wody z ujęcia lub ze studni, która została zalana.
 3. Nie spożywaj owoców, warzyw i innych płodów z terenów po powodziowych.
 4. Nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych przez służby sanitarne do kąpieli.
 5. Po awarii sieci sanitarnych oczyść otoczenie (dezynfekcja).
 6. Nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, przeterminowanej.
 7. Nie pij wody z niezbadanych ujęć, źródeł.
 8. Zgłoś do służb sanitarnych nietypowe (nie przeznaczone do tego celu) miejsca składowania odpadów komunalnych.

Co zrobić, aby w przypadku zagrożenia epidemią chronić siebie i najbliższych?:

 1. Nie lekceważ ostrych objawów chorobowych, które wystąpiły nagle i skontaktuj się z lekarzem w celu przebadania.
 2. Nie lekceważ sytuacji kiedy te same objawy chorobowe w krótkim czasie wystąpiły u ciebie i osoby lub osób, z którymi miałeś kontakt.
 3. Przestrzegaj terminów szczepień ochronnych.
 4. Skontaktuj się z lekarzem jeśli wystąpią u ciebie nagłe nietypowe objawy chorobowe a ty nie dawno powróciłeś z egzotycznego kraju.

Kiedy istnieje podejrzenie epidemii:

 1. Unikaj dużych zbiorowisk ludzkich.
 2. Unikaj kontaktu z osobą chorą twarzą w twarz.
 3. Jeśli wystąpiły u ciebie objawy chorobowe lub kontaktowałeś się z osobą chorą załóż na twarz maskę z gazy lub bibuły co zmniejszy ryzyko zakażenia innych.
 4. Przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej.
 5. Rygorystycznie przestrzegaj zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne,

INFORMACJA

O ZAPOBIEGANIU CHOROBOM ZAKAŹNYM SŁUŻBA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA OSTRZEGA: POWÓDŹ SPRZYJA SZERZENIU SIĘ CHORÓB ZAKAŹNYCH Woda rozniosła i osadziła na terenie powodziowym zarazki zakaźnych schorzeń przewodu pokarmowego: duru brzusznego, czerwonki, salmonelloz i innych chorób biegunkowych. W glebie oraz w pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą pozostawać zdolne do zakażenia przez kilka tygodni. Zarazki należy zniszczyć wszędzie gdzie tam, gdzie jest to możliwe.

W TYM CELU TRZEBA:

 1. Odkazić wapnem chlorowanym zalane powodzią studnie i ujęcia wody.
 2. Oczyścić z osadów i odkazić przy użyciu chemicznych środków czyszczących powierzchnię ścian, podłógi sprzętów gospodarczych.
 3. Wywietrzyć, wysuszyć i odmalować pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, zwłaszcza te, w których przechowuje się żywność i gdzie przebywają małe dzieci oraz osoby starsze, niedołężne itp.
 4. Oczyścić, wysuszyć i odkazić miejsca ustępowe, często powtarzać odkażanie urządzeń sanitarnych i ustępów, zmywać je i utrzymywać je w czystości i suchości.

ZAKAŹNE SCHORZENIA PRZEWODU POKARMOWEGO SZERZĄ SIĘ POPRZEZ ZAKAŻONĄ ŻYWNOŚĆ I BRUDNE RĘCE. TYLKO RYGORYSTYCZNE PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY CHRONI PRZED ZACHOROWANIEM

 1. Wodę do picia, płukania owoców i warzyw spożywanych na surowo, do mycia zębów należy zawsze gotować przed użyciem.
 2. Surowe produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso, drób, ryby, jaja) oraz warzywa należy traktować jako zakażone i nie dopuszczać do ich zetknięcia się z produktami gotowymi do spożycia, zwłaszcza gotowanymi i przeznaczonymi do spożycia na zimno lub przechowywania.
 3. Ręce myć dokładnie wodą z mydłem, czyszcząc również paznokcie po każdej bytności w ustępie, oporządzeniu zwierząt, czyszczeniu warzyw oraz mięsa i jaj.
 4. W razie zachorowania należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i poddać się jego zaleceniom.
 5. W przypadku konieczności zastosowania szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu należy jak najszybciej zgłosić się do punktu szczepień.

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen