Nie dla czadu

CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem.
Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu.
Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.

Jeżeli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku.

Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji
wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?

 • ból głowy,
 • ogólne zmęczenie,
 • duszności,
 • trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny,
 • senność,
 • nudności.

Osłabienie i znudzenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności
oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeżeli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?
CO ZROBIĆ, ABY BYŁ BEZPIECZNYM?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:

 • natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczeni usunąć truciznę,
 • jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
 • rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.

Jeżeli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Wezwij służby ratownicze:

 • zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
 • stosuj mikrowęntylację okien i drzwi,
 • nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
 • z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
 • nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeżeli nie są wentylowane,
 • zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina.
  To bardzo skuteczne urządzenia, które niejedno ujście już uratowały.
  Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.

pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen