Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane

Obraz główny

Rajner Smolorz, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” z Nowego Chechła to laureaci nadawanej po raz pierwszy w historii powiatu Nagrody Starosty Tarnogórskiego. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Tarnogórskiego. Jej celem jest wyróżnienie, nagrodzenie i uhonorowanie osób i instytucji godnych uznania, przyczyniających się do rozwoju Powiatu Tarnogórskiego; prezentacja pozytywnego wizerunku oraz potencjału Powiatu Tarnogórskiego; promowanie aktywności środowisk twórczych, wybitnych osiągnięć sportowych i naukowych; promowanie innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie kultury, sportu i edukacji. Nagroda ma charakter rzeczowy i jest przyznawana w formie statuetki i dyplomu. Nagroda nadawana jest w kategoriach: kultura, sport, nauka i edukacja.

Pierwsze w historii Powiatu Tarnogórskiego Nagrody Starosty Tarnogórskiego wręczono 8 listopada w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Wydarzenie to połączono z uroczystością wręczenia nagród laureatom V Konkursu Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza, po raz drugi współorganizowanego przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Tematem tegorocznego konkursu były „Beboki”.

Nagroda w kategorii kultura jest przyznawana osobom fizycznym i instytucjom, organizacjom za szczególne osiągnięcia w kulturze, w szczególności za: inicjowanie nowatorskich form życia społeczno – kulturalnego, twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, filmową oraz artystyczną prezentację dzieł sztuki, działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno – kulturalnych, realizację programów i przedsięwzięć kulturalnych, upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzację wiedzy w wymienionych dziedzinach, ochronę dziedzictwa kultury. Nagrodę z rąk starosty Lucyny Ekkert, w kategorii kultura w imieniu Rajnera Smolorza, prezesa Fundacji Kompleks Zamkowy, odebrała jego córka Katarzyna. Rajner Smolorz to człowiek instytucja. Dzięki jego pracy i nakładowi ogromnych środków (w przeważającej mierze własnych) dawną świetność odzyskał zamek w Starych Tarnowicach, stanowiący perłę renesansowego budownictwa w naszym regionie. Rajner Smolorz stworzył prężnie działający ośrodek kulturalny, który śmiało można nazwać jedną z najważniejszych wizytówek Śląska.

Nagroda w kategorii sport jest przyznawana zawodnikom, klubom sportowym, trenerom i działaczom sportowym, wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, w szczególności za: osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie, w tym zwłaszcza krajowym lub międzynarodowym, szczególną aktywność i wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej, organizację imprez sportowych o zasięgu, co najmniej powiatowym, promujących powiat poprzez sport, podejmowanie działań sportowo – rekreacyjnych na rzecz mieszkańców powiatu, w tym szczególnie skierowanych dla dzieci i młodzieży. W kategorii sport Nagroda Starosty trafiła do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Nowe Chechło. „Olimpijczyk” to najdynamiczniej rozwijający się klub sportowy naszego regionu, który aktywizuje młodzież Powiatu Tarnogórskiego, w przedziale wiekowym 10 - 18 lat. Stanowi liczącą się w województwie i w kraju grupę około 50 kajakarzy, z których dwoje reprezentowało Polskę na Mistrzostwach Europy i Świata. Klub plasuje się na 6 miejscu w rankingu klubów kajakowych Polskiego Związku Kajakowego.

Nagroda w kategorii nauka i edukacja jest przyznawana osobom fizycznym i instytucjom, organizacjom za szczególne osiągnięcia w nauce i edukacji, w szczególności za: wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, szczególną aktywność i zaangażowanie w działalność naukową i edukacyjną oraz podejmowanie innowacyjnych i ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć w danej dziedzinie. Tegoroczna nagroda w powyższej kategorii nadana została Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. To prężnie działające stowarzyszenie skupiające około 500 słuchaczy, którzy biorą udział w wykładach, międzypokoleniowych projektach, wycieczkach, konkursach, koncertach, zajęciach rozwijających talenty i poprawiających kondycję fizyczną. Tarnogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku znany jest w całym powiecie i poza jego granicami, a jednym z jego sztandarowych przedsięwzięć jest zbierający laury na festiwalach spektakl pt. „Wyszkubki, jak to downi na Śląsku bywało”.

Kapituła Nagrody Starosty przyznała również wyróżnienia. Otrzymali je: szefowa Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego w Kaletach Maria Rogocz (kategoria kultura), autor programów edukacyjnych i twórca portalu tg.net Zbigniew Markowski (kategoria kultura oraz nauka i edukacja), uzdolniona siedmiolatka Monika Honisz (kategoria edukacja), szachista Jakub Lizak i szefowa Galerii Fitnessu Klaudia Sobczyk – Królik (kategoria sport).

W V Konkursie Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza nagrody i wyróżnienia otrzymali:
kategoria malarstwo
I Nagroda: Stanisław Łakomy – „Tam kaj żyjom utopce”
II Nagroda ex aequo:
Janina Partyka-Pojęta – „Kopalniane beboki”
Krzysztof Webs – „Nasz bebok”
III Nagroda: Józef Osdarty – „Ryśka z czerwonymi zymbami i inne beboki”
wyróżnienia:
1. Maria Pyrcz – „Podciep”
2. Sylwia Gromacka-Staśko – „Śląskie beboki”
kategoria grafika:
I Nagroda: Rudolf Riedel – „Legenda Śląska”
II Nagroda: Kazimiera Wiśniewska – „Utopiec lub utopek I”
III Nagroda : Wacław Marek Judycki – „Borowy”
nagrody specjalne:
1. Wojtek Micor – „Bebok w nocy”
2. Melani Bussek – „Wesoły bebok” – dla najmłodszych uczestników konkursu
3. Marcin Guza – „Szcziga gryjta babcia” i „Szcziga gryjta córka + podciepy I i II” za intrygującą kompozycję i ciekawy materiał.

Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane
Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen