Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Obraz główny

Wręczenie podziękowań, listów gratulacyjnych oraz wybór prezydium i sekretarza - tak wyglądało inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach, które odbyło się w dniu 14 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Burdziak podziękował powołanym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego członkom Rady działającej w latach 2013 – 2015 za sumienne wykonywanie obowiązków wynikających
z pełnionych funkcji, rzetelną i społeczną pracę na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych, współpracę
z samorządem oraz wręczył listy gratulacyjne z okazji powołania członków Rady na kadencję 2015-2017.

Rada III kadencji będzie funkcjonowała w składzie:
1. Przedstawiciel Rady Powiatu: Maria Ożga,
2. Przedstawiciel Rady Powiatu: Stanisław Torbus,
3. Przedstawiciel Zarządu Powiatu: Marian Szukalski- Wicestarosta,
4. Przedstawiciel Zarządu Powiatu: Andrzej Elwart - Członek Zarządu,
5. Aniela Jany - Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
6. Alicja Kosiba - Lesiak - Stowarzyszenie "Śląski Dzwon Nadziei",
7. Adam Płonka - Stowarzyszenie Przymierze Śląskie,
8. Maria Rogocz - Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne w Kaletach,
9. Eugeniusz Witek- Stowarzyszenie "Przyjazny Samorząd",
10.Krystyna Graca - Uczniowski Klubu Sportowy „Orzeł” Miedary
11.Irena Kulisz - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Podczas posiedzenia w głosowaniu jawnym wybrano Przewodniczącego Rady Eugeniusza Witka, Wiceprzewodniczącą Krystynę Gracę oraz Sekretarza Irenę Kulisz.

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen