Minister Haliniak w Zakładach Chemicznych

Wizyta ministra Marka Haliniaka w Zakładach Chemicznych

Minister Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, złożył 8 marca wizytę roboczą w Tarnowskich Górach. Celem jego przyjazdu było zapoznanie się na miejscu ze skalą problemów związanych z procesem likwidacji odpadów niebezpiecznych po dawnych Zakładach Chemicznych.
W towarzystwie starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka oraz wicestarosty Mariana Szukalskiego minister dokonał oględzin terenu dawnych Zakładów Chemicznych, na którym wciąż zalegają niezabezpieczone toksyczne odpady oraz dokonał wizji wybudowanych już kwater Centralnego Składowiska Odpadów.
W trakcie wizyty omówiono przeszkody formalnoprawne, utrudniające dalszą likwidację niebezpiecznych odpadów oraz zakończenie całego zadania, czyli ich kompleksowego unieszkodliwienia.
Ministrowi Haliniakowi towarzyszyli: Leszek Karski - dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Tadeusz Sadowski - śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz Andrzej Szczygieł - naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska Śląskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
- Wizyta ministra Marka Haliniaka w Tarnowskich Górach była reakcją na prowadzone przeze mnie od dawna działania, zmierzające do usunięcia przeszkód uniemożliwiających kompleksową likwidację toksycznych odpadów po Zakładach Chemicznych – mówi starosta Józef Burdziak.

Wizyta ministra Marka Haliniaka w Zakładach Chemicznych
Wizyta ministra Marka Haliniaka w Zakładach Chemicznych
Wizyta ministra Marka Haliniaka w Zakładach Chemicznych
Wizyta ministra Marka Haliniaka w Zakładach Chemicznych
Wizyta ministra Marka Haliniaka w Zakładach Chemicznych
Wizyta ministra Marka Haliniaka w Zakładach Chemicznych
Wizyta ministra Marka Haliniaka w Zakładach Chemicznych
Wizyta ministra Marka Haliniaka w Zakładach Chemicznych

na sprzedaz
kolejka
kolejka

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen