15 marca Światowym Dniem Konsumenta

Obraz główny

Światowy dzień konsumenta obchodzony jest corocznie 15 marca. Data ta jest upamiętnieniem wystąpienia prezydenta Johna Kennedy’ego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych, które dotyczyło projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. Sformułowane zostały wtedy 4 podstawowe prawa konsumentów:
• prawo do informacji,
• prawo do wyboru,
• prawo do bezpieczeństwa,
• prawo do reprezentacji.
Prezydent wypowiedział wówczas znane słowa: "Konsumenci to my wszyscy".
W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. Z tej okazji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Europejskie Centrum Konsumenckie i organizacje pozarządowe zajmujące się zagadnieniami konsumenckimi organizują spotkania naukowe ze środowiskami mającymi wpływ na odniesienia się do problemów konsumenckich.

Nie tylko od święta, ale i na co dzień warto mieć świadomość, że zgodnie z obowiązującym prawem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Natomiast w indywidualnych sprawach bezpłatną pomoc prawną konsumenci uzyskują u powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów.

Poradę i informację konsumencką, konsumenci mogą uzyskać również:
1. Pod numerem bezpłatnej infolinii konsumenckiej: 801 440 220 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
2. Pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl
3. W Federacji Konsumentów: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
4. W Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich: http://www.konsumenci.org/
5. W sporach z operatorem telekomunikacyjnym w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej: www.uke.gov.pl. Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75 tel. (32) 220 75 75; fax (32) 220 76 05
Centrum Informacji Konsumenckiej przy UKE tel. 22 330 4000
6. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach: http://www.katowice.wiih.gov.pl/
7. Rzecznik Finansowy: www.rf.gov.pll
8. Europejskie Centrum Konsumenckie: www.konsument.gov.pl


na sprzedaz
kolejka

zima

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen