Gala konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim w Centralnej Bibliotece Wojskowej

Obraz główny

26 maja 2017 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W gronie laureatów i wyróżnionych znaleźli się również uczniowie śląskich, w tym tarnogórskich szkół.

Gościem honorowym gali konkursowej była minister Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która jest matką chrzestną sztandaru Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Barbara Dziuk – poseł na Sejm RP, Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej. Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Oficerów Rezerwy RP i jego prezesa mjr. rez. Krzysztofa Tomaszewskiego reprezentował Szymon Kocot.
Nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy odebrało prawie 100 nagrodzonych uczniów. Wręczali je minister Anna Maria Anders, poseł Barbara Dziuk, płk rez. Alfred Kabata i fundatorzy obecni na gali.
Wśród nagrodzonych byli uczniowie z Tarnowskich Gór, Ożarowic, Zawiercia
i Pilicy. Poniżej nazwiska laureatów i wyróżnionych uczniów z Województwa Śląskiego, którzy otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary.

Szkoły Podstawowe
III miejsce: Hubert Przybylik – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zawierciu - otrzymał puchar Marszałka Województwa Śląskiego

Szkoły gimnazjalne
III miejsce: Konrad Stomski – Gimnazjum Nr 1 w Tarnowskich Górach - otrzymał puchar Wojewody Śląskiego

Wyróżnienia specjalne otrzymali:
Julia Rogowska – Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach - otrzymała puchar Burmistrza Tarnowskich Gór
Weronika Szołtysik - Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach - otrzymała puchar Prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy RP
Szymon Kosiór – Gimnazjum w Pilicy - otrzymał ryngraf dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach
Hubert Knap – Gimnazjum w Ożarowicach - otrzymał puchar Prezesa Okręgu Śląskiego Związku Oficerów Rezerwy RP
Wyróżnienia otrzymał Igor Aleksandrowicz - Szkoła Podstawowa w Pilicy. Ponadto kilkunastu uczniów z Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach oraz Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach, biorących udział w konkursie otrzymało upominki ufundowane przez burmistrza Tarnowskich Gór i Starostę Tarnogórskiego.
Nagrody w konkursie ufundowali m.in.. Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, Komenda Głowna Policji, IPN, wojewodowie, samorządy wojewódzkie i gminne, firmy oraz Związek Oficerów Rezerwy RP.
Podczas gali z koncertem pieśni patriotycznych i pokazem musztry paradnej wystąpił Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.
Partnerami Związku Oficerów Rezerwy RP przy organizowaniu gali konkursowej były firmy z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, a mianowicie: Sinevia Sp. z o.o. i Artixen.net Sp. z o.o.

Patronat nad galą finałową konkursu objęli: TVP Historia, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki” oraz portal internetowy Super.historia Tygodnika „Do Rzeczy”.
Po zakończeniu gali wszyscy uczestnicy gali zostali zaproszeni na żołnierski poczęstunek przygotowany przez firmę cateringową.

Gala konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim w Centralnej Bibliotece Wojskowej
Gala konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim w Centralnej Bibliotece Wojskowej
Gala konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim w Centralnej Bibliotece Wojskowej
Gala konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim w Centralnej Bibliotece Wojskowej

na sprzedaz
kolejka
kolejka

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen