Paszport do kariery uczniów "Tarnogórskiej Sorbony"

Obraz główny

Projekt „Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony” opracowany przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, w ramach programu Erasmus+, w sektorze „Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Szkoła może wykorzystać dofinansowanie na podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych 58 uczniów, w celu zwiększenia ich szans na uczestnictwo w europejskim rynku pracy.
Projekt „Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony" będzie realizowany od 1 listopada 2017 roku do 30 pażdziernika 2019 roku przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w partnerstwie z włoską organizacją YouNet. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 czterotygodniowe wyjazdy zagraniczne. W ramach każdej z nich do Włoch na praktyki zawodowe wyjedzie 29 uczniów, kształcących się w kierunkach: fryzjer/ technik usług fryzjerskich, mechanik pojazdów samochodowych/ technik pojazdów samochodowych, fototechnik.
Przed wyjazdem do Włoch uczniowie będą uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach, których celem będzie przygotowanie ich do wyjazdupod względem językowym, kulturowym i psychicznym. Odbędą kursy z języka angielskiego i włoskiego, na których zostaną zapoznani ze słownictwem branżowym oraz słownictwem życia codziennego. W ramach wsparcia kulturowego zostaną im zaprezentowane najważniejsze informacje z zakresu kultury, tradycji i obyczajów w Włoszech oraz Unii Europejskiej i programu Erasmus+. Zajęcia z pedagogiem umożliwią uczniom przygotowanie się do wyjazdu pod względem psychicznym oraz łatwiejszą adaptację w nowym środowisku. Uczestnicy podczas zajęć poznają również narzędzie Europass- CV. Dokument ten umożliwia przejrzystą prezentację danych absolwenta oraz informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
Uczestnicy po odbyciu zagranicznych praktyk otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje – Europass-Mobilność oraz certyfikaty uczestnictwa w stażu, przygotowane wspólnie przez szkołę i zagraniczną organizację. Zdobycie europejskich certyfikatów zwiększy szanse uczniów na zatrudnienie w przyszłości w Polsce i za granicą.
Realizacja projektu umożliwi podniesienie jakości kształcenia zawodowego oferowanego w szkole oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów europejskiego rynku pracy.

budzet partycypacyjny
na sprzedaz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen