Wymiana kanalizacji deszczowej w Potępie

Tytuł projektu nr 21: Wymiana kanalizacji deszczowej w Potępie

Lokalizacja projektu: sołectwo Potępa, gmina Krupski Młyn

Koszt szacunkowy projektu: 38 370,24 zł

Opis projektu: Wymiana kanalizacji deszczowej na odcinku skrzyżowania ul. Leśnej i Tarnogórskiej w Potępie. Obecnie kanalizacja działa nieprawidłowo, zauważalny jest zły spływ wód opadowych, piętrzenie się wody kanale deszczowym. Gromadząca się woda utrudnia poruszanie się pieszych, a w czasie przymrozku powoduje bardzo niebezpieczną sytuację w postaci lodowych pól przy dojeździe do skrzyżowania. Wymiana odcinka jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu oraz ze względu na postępującą degradację ciągów pieszych oraz budynku znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej kanalizacji. Projekt będzie służył w głównej mierze mieszkańcom miejscowości Potępa oraz wszystkim uczestnikom ruchu na drogach powiatowych 3235S i 2900S, którzy będą mogli korzystać bezpiecznie ze skrzyżowania dróg w miejscowości Potępa.

Wymiana kanalizacji deszczowej w Potępie

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen