Materiały do pobrania

Poniżej udostępniamy pliki graficzne i wzory dokumentów (wzór sprawozdania i wzór opisu faktury) do wykorzystania przez podmioty realizujące zadania dofinansowane ze środków Powiatu Tarnogórskiego w konkursach w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Przypominamy o obowiązku zamieszczania informacji o dofinansowaniu na materiałach promocyjnych oraz elementach trwałych, nabytych z dotacji. Zastosowana grafika nie powinna być przycinana, nie powinny być zmieniane jej proporcje, z kolei wielkość grafiki powinna być dostosowana do całości projektu tak, aby herb i podpis były czytelne.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura ds. Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, tel. 32 381 87 65, e-mail: promocja@tarnogorski.pl

ZałącznikWielkość
grafika z herbem powiatu.jpg190.77 KB
wzor sprawozdania rozliczenie.doc192.5 KB
opis_faktury-tabela.doc33.5 KB

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen