Rekrutacja uczestników projektu pod nazwą „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”

Obraz główny

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zachęcamy uczniów ze szkół biorących udział w Projekcie do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym do Projektu.

Rekrutację Uczestników prowadzić będzie w terminie od 3 do 28 września 2018 r. Wydział Strategii i Rozwoju we współpracy z Partnerami oraz Szkołami, których uczniowie są potencjalnymi Uczestnikami Projektu.

Formularz zgłoszeniowy należy składać osobiście w Biurze Projektu tj. w Wydziale Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, II piętro, pokój nr 33. w godzinach jego pracy:
 w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30,
 we wtorki od 7:30 do 17:00,
 w piątki od 7:30 do 14:00.

Za termin wpływu uznaje się datę i godzinę wpływu do Biura Projektu.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi możliwe jest złożenie formularza przez pełnomocnika lub listownie za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” na adres Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry (za termin wpływu uznaje się datę i godzinę wpływu do kancelarii).

Kandydat chcący wziąć udział w procesie rekrutacyjnym składa we wskazanym wyżej terminie komplet dokumentów obejmujący formularz zgłoszeniowy, (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z Ankietą rekrutacyjną (stanowiącą załącznik nr 3).

Bliższe informacje o procesie rekrutacyjnym zawarte są w załączonym Regulaminie REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW W PROJEKCIE pt. „POWIATOWA AKADEMIA SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ" wraz z załącznikami.

Ponadto informacji w sprawie procesu rekrutacyjnego udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju pod numerem telefonu:
32 381 84 71
32 381 84 75
32 381 87 65
32 381 87 63

ZałącznikWielkość
Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa Uczniów w Projekcie pt. POWIATOWA AKADEMIA SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ.doc157.5 KB
Załącznik nr 1 Wykaz możliwych kursów dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia.doc112.5 KB
Załącznik nr 2 Wzór Formularza Zgłoszeniowego.doc130.5 KB
Załącznik nr 3 Wzór Ankiety Rekrutacyjnej.doc183 KB
Załącznik nr 4 Wzór Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie.doc112.5 KB
Załącznik nr 5 Wzór Oświadczenia Uczestnika Projektu.doc115 KB
Załącznik nr 6 Wzór Formularza Dane Uczestnika Projektu.doc145.5 KB
Załącznik nr 7 Wzór Protokołu Rekrutacji.doc110.5 KB
Załącznik nr 8 Wzór Listy Uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.doc118 KB
Załącznik nr 9 Wzór Listy Rezerwowej.doc118.5 KB
Rekrutacja uczestników projektu pod nazwą „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen