Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Obraz główny

Wczoraj (2 października 2018 r.) o godz. 16:30 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się posiedzenie członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach powołanej na lata na lata 2017 – 2020. Na spotkaniu obecni byli zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Pana Adama Płonkę - przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zagadnienia i tematy które omówiono na niniejszym spotkaniu:

  1. Obchody 100- lecia Niepodległości.
  2. 100 lecie Uzyskania Praw Wyborczych Kobiet w Polsce.
  3. Możliwości współpracy między miastami w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych oraz szanse powołania Centrum Organizacji Pozarządowych w Tarnowskich Górach i innych miastach.
  4. 4Omówienie Monitoringu procedur grantowych dla NGO które są wyrazem opinii organizacji biorących udział w badaniu opinii pn.„Proste Granty” w Fundacji Schumana.
  5. Propozycja wspólnego wystąpienia z inicjatywą do władz centralnych o przeznaczenie środków finansowych dla NGO na konkursy powiatowe.
  6. Omówienie propozycji przeprowadzenia konkursów na uzyskanie wkładu własnego dla organizacji, które ubiegają się o fundusze zewnętrzne.
  7. Rozważenie możliwości zorganizowania szkoleń w zakresie skutecznego pisania wniosków konkursowych do FIO i funduszy europejskich (cykl kilku szkoleń mający charakter warsztatowy).
  8. Omówienie propozycji powołania Kapituły i przygotowanie Regulaminu w sprawie wyróżnień NGO.
  9. Inne zagadnienia wniesione przez uczestników spotkania.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego funkcjonuje w składzie: Krystyna Trzęsiok (Rada Powiatu Tarnogórskiego), Kazimierz Gwóźdź (Rada Powiatu Tarnogórskiego), Adam Baron (Zarząd Powiatu Tarnogórskiego), Stanisław Wieczorek (Zarząd Powiatu Tarnogórskiego), Marian Ciba (Stowarzyszenie „Serdeczni”), Barbara Hajda (Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej), Beata Hetmańczyk (Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAŚ), Alicja Kosiba- Lesiak (Śląski Dzwon Nadziei), Wojciech Musialik (Desantowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza), Adam Płonka (Stowarzyszenie „Przymierze Śląskie”) i Piotr Vogt (Polski Związek Niewidomych).

Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen