Kolejne spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego za nami

Obraz główny

5 marca w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach powołanej na lata na lata 2017 – 2020.
Obecni na spotkaniu członkowie: Krystyna Trzęsiok (Rada Powiatu Tarnogórskiego), Kazimierz Gwóźdź (Rada Powiatu Tarnogórskiego), Stanisław Torbus (Zarząd Powiatu Tarnogórskiego), Marian Ciba (Stowarzyszenie „Serdeczni”), Barbara Hajda (Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej), Beata Hetmańczyk (Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAŚ), Alicja Kosiba- Lesiak (Śląski Dzwon Nadziei), Wojciech Musialik (Desantowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza), Adam Płonka (Stowarzyszenie „Przymierze Śląskie i Piotr Vogt (Polski Związek Niewidomych) przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia PRDPP.
4. Sprawozdanie z prac Zespołu - Wniosek w sprawie możliwości dofinansowania 5% wkładu własnego dla organizacji aplikujących o fundusze zewnętrzne.
5. Przyjęcie Rekomendacji w sprawie dofinansowania 5 % wkładu własnego.
6. Uzupełnienia do planu pracy na rok 2019.
7. Omówienie i przyjęcie apelu do władz samorządowych w sprawie utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych w Tarnowskich Górach.
8. Prezentacja Regulaminu wyróżnień dla NGO – omówienie, dalsze procedowanie.
9. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.

W trakcie posiedzenia wspólnie przegłosowano przeniesienie punktu 8 „Prezentacja Regulaminu wyróżnień dla NGO – omówienie, dalsze procedowanie” na kolejne spotkanie zaplanowane na dzień 7 maja br. na godz. 16:00.

Kolejne spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego za nami
Kolejne spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego za nami
Kolejne spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego za nami
Kolejne spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego za nami

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen