Targi Pracy

Obraz główny

Dziś, 9 kwietnia br. w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyły się zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Targi Pracy. Spotkanie było okazją do porozmawiania z pracodawcami oraz skorzystania z porad ekspertów publicznych służb zatrudnienia i prawa pracy. Honorowy patronat nad targami objęła starosta Krystyna Kosmala. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichosz, wicestarosta Sebastian Nowak i członek Zarządu Powiatu Stanisław Torbus, a także członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych oraz Izby Przemysłowo – Handlowej w Tarnowskich Górach i innych organizacji.

W Targach udział wzięło 35 wystawców, którzy mieli do dyspozycji 1415 ofert zatrudnienia. Zaproszone jednostki szkoleniowe i edukacyjne oferowały w szczególności kursy zawodowe oraz możliwości podwyższenia własnych kwalifikacji zawodowych, wśród których można wymienić: uprawnienia zawodowe (elektryczne, energetyczne), kursy zawodowe (montera izolacji, montera rusztowań), kursy z zakresu usług prozdrowotnych, kursy gastronomiczne (kelner, barman/barista), kursy komputerowe, kursy języka migowego, szkolenia tzw. miękkie (edukacyjne, językowe).

Ponadto na miejscu doradcy zawodowi Urzędu udzielali informacji zawodowej, m.in. z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV), planowania działań zawodowych oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. W trakcie Targów osoby zainteresowane mogły również zapoznać się z wieloma ofertami pracy w ramach sieci EURES (pośrednictwo pracy w krajach EU/EOG), które upowszechniane były przez powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy.

(PUP)

Targi Pracy
Targi Pracy
Targi Pracy
Targi Pracy
Targi Pracy
Targi Pracy
Targi Pracy
Targi Pracy
Targi Pracy
Targi Pracy
Targi Pracy
Targi Pracy
Targi Pracy
Targi Pracy
Targi Pracy
Targi Pracy

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen