Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej obejmującego przeprowadzenie warsztatów podnoszących umiejętności spędzania czasu wolnego i zabaw z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy Klanza w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. 6 w terminie do 11 czerwca 2019

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 37/225/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 czerwca 2019 roku zamieszczonej poniżej.

ZałącznikWielkość
Uchwała nr 37/225/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 czerwca 2019 roku1.19 MB
Formularz zgłoszeniowy - wersja WORD46 KB

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen