ul. Karłuszowiec 5 (pok. nr. 205 i 206, II piętro)
tel. (32) 381-81-07
tel/fax. (32) 381-81-09
e-mail: rzecznik_konsumentow@tarnogorski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

PROCEDURA PORADNICTWA KONSUMENCKIEGO

PROCEDURA PORADNICTWA KONSUMENCKIEGO

INFORMACJA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
W TARNOWSKICH GÓRACH
O SPOSOBACH UDZIELANYCH PORAD PRAWNYCH

I. Poradnictwo osobiste – bezpośrednie w biurze

Porady prawne w sprawach konsumenckich udzielane są mieszkańcom powiatu tarnogórskiego osobiście w siedzibie powiatowego rzecznika konsumentów, mieszczącej się w Starostwie Powiatowym, przy ul. Karłuszowiec 5 w pok. nr 212a i przez pracowników biura rzecznika w pokoju 212, w godzinach pracy urzędu:
od poniedziałku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30,

Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy

Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy
Regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa zawiera ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.683 ze zm.).

Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. zakupy

Tauron Polska Energia ostrzega

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że otrzymał komunikat od przedsiębiorcy Tauron Polska Energia S.A. w sprawie działań firmy Gazoenergia, której przedstawiciele podszywają się pod pracowników firmy Tauron.

Tauron Polska Energia S.A. ostrzega, że podczas wizyty ma miejsce często podpisanie przez konsumenta różnych dokumentów i bardzo często okazuje się, że w ten sposób dochodzi do zawarcia umowy z nowym sprzedawcą energii elektrycznej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów ostrzega

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tarnowskich Górach ostrzega !

Zmiana przepisów konsumenckich od dnia 25 grudnia 2014 r.

Nowe przepisy konsumenckie obejmują wyłącznie umowy zawarte od dnia 25 grudnia 2014 r., czyli po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta i zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, które to zastąpiły ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i ustawę o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

Wobec umów zawartych przed tą datą - nawet, jeżeli będą nadal wykonywane – zastosowanie mają przepisy poprzednio obowiązujące.

Reklamacja usług turystycznych

Barbara Mrożek, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach: Czasami zdarza się, że w trakcie trwania imprezy turystycznej jej organizator nie dotrzymuje zobowiązań zawartych w umowie. W takiej sytuacji niezadowolony uczestnik imprezy turystycznej może ją reklamować. Reklamację można złożyć w czasie realizacji umowy o świadczenie turystyczne, czyli w czasie trwania wyjazdu lub po powrocie z wakacji.

Umowa o usługi turystyczne, czyli jakie prawa ma turysta wyjeżdżający z biurem podróży

Barbara Mrożek, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach: Wakacyjny wyjazd to długo oczekiwane wydarzenie i marzenie o udanym urlopie, o tym, aby nikt i nic nie zakłócił nam oczekiwanego wypoczynku. Często przeznaczamy na wymarzony urlop długo oszczędzane pieniądze. Niestety bywa tak, że faktyczne warunku urlopu mocno odbiegały od tych z oferty. Zamiast udanego wyjazdu i wypoczynku pojawił się scenariusz nieprzewidzianych zdarzeń, który skutkuje zmarnowanym urlopem i wymierną stratą finansową


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen