Inwestycje i projekty

Wizytacja w remontowanym pałacu

Starosta Lucyna Ekkert wizytowała w czwartek 22 sierpnia remontowany Pałac w Nakle Śląskim. W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Magdalena Lachowska, Michał Pogoda – kierownik budowy, wykonawca prac restauratorskich - Aleksander Harkawy, przedstawiciel inspektora nadzoru inwestorskiego: Pro-Inwest K-ce – Andrzej Dobrowolski oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego.

Przebudowa skrzyżowania ulic Opolskiej i Wyspiańskiego

Trwa przebudowa skrzyżowania ulic Opolskiej i Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach. Wykonawcą zadania jest firma Larix. Warta 2 mln 128 tys. zł brutto inwestycja prowadzona będzie w lipcu i sierpniu. W związku z prowadzonymi robotami nastąpi zmiana organizacji ruchu.

LAPTOPY DLA UCZNIÓW

55 laptopów wraz z mobilnym dostępem do internetu zakupiono dla uczniów w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najzdolniejszej młodzieży, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego, która z powodu trudności materialnych nie posiada dostępu do Internetu. Laptopy wręczono uczniom 11 października 2011 roku w Starostwie Powiatowym.

Nowoczesna szkoła dla niepełnosprawnej młodzieży

Dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą „Remont budynku internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach”.

Internet w domu i w szkole

Nabór wniosków do projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole” w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został wydłużony do 17 grudnia 2010r.

Projekt zakłada objęcie wsparciem uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna powoduje ich wykluczenie cyfrowe. 50 uczniów otrzyma laptopa wraz z oprogramowaniem i dostępem do bezprzewodowego Internetu, a dwie szkoły zostaną wyposażone w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen