Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

5 marca br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przeprowadzono, zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku, wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na kadencję 2013 - 2015. Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu zgłosili 33 kandydatów. W wyborach wzięło udział 21 delegatów organizacji pozarządowych.

Członkami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach zostali:

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Kończy się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) powołanej Uchwałą nr 37/177/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 kwietnia 2011 roku na lata 2011-2013. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym wybrani zostaną kandydaci na członków ww. Rady na lata 2013-2015.

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

Kończy się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) powołanej Uchwałą nr 37/177/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 kwietnia 2011 roku na lata 2011-2013. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym wybrani zostaną kandydaci na członków ww. Rady na lata 2013-2015.

Powołanie i skład PRPP

Uchwałą nr 37/177/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach powołał członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach w składzie:

1. Andrzej Fiała – przedstawiciel Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
2. Grzegorz Waloszczyk – przedstawiciel Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
3. Aleksandra Król-Skowron – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
4. Marian Szukalski – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
5. Aniela Jany – przedstawiciel organizacji pozarządowych


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen